انتخاب مسیر بهینه دادهبرداری در شهر تهران با استفاده از اطلاعات ترافیکی شهری به منظور توسعه چرخه رانندگی شهر تهران

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 515

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICICE11_017

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1399

چکیده مقاله:

چرخه های رانندگی بومی از نیازهای اصلی مطالعه رفتار واقعی رانندگی یک منطقه بوده و از همین رو توسعه چرخههای رانندگی در ادبیات تحقیقاتیبیش از پیش به چشم میخورد. مرحله انتخاب مسیر برای دادهبرداری از رانندگی واقعی را میتوان مهمترین مرحله توسعه چرخه های رانندگیجدید دانست و انتخاب مسیری که شرایط واقعی رانندگی معمول در یک شهر را بازگو کند از جمله چالش های اولیه محققین در زمینه توسعهچرخه های رانندگی بومی به شمار می رود. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات ترافیکی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران در سال 1395اقدام به انتخاب مسیری با توجه به سهم معابر اصلی، فرعی و بزرگراهی در ترافیک روزانه شهر تهران شده است. بررسی آمار ترافیک ورودی وخروجی مناطق شهرداری تهران نشان داد که منطقه 4 بیشترین میزان تردد خودروهای سواری را دارا می باشد. همچنین، 55.3 درصد از مسافتسفرهای درون شهری در معابر بزرگراهی، 34.5 درصد در خیابان های اصلی و 11.2 درصد در خیابان های فرعی انجام می گیرد. با استفاده از شناختمحققین از معابر موجود در منطقه 4 تهران، مسیری به طول تقریبی 17 کیلومتر انتخاب شد که سهم هر یک از معابر اصلی، فرعی و بزرگراهی درآن نزدیک به شرایط واقعی در آمار و اطلاعات ترافیکی تهران است. انتخاب این مسیر در منطقه 4 به عنوان پرترددترین منطقه و تطابق سهممعابر در سفرهای روزانه خودروهای شخصی با اطلاعات ترافیکی بدین معناست که چرخه رانندگی توسعه داده شده با دادههای رانندگی در اینمسیر میتواند بهتر بازگوکننده شرایط واقعی رانندگی در شهر تهران باشد.

نویسندگان

شهاب مافی

دانشجوی دکترا، دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران

امیرحسین کاکایی

دانشیار، دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت

بهروز مشهدی

استاد دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت