بررسی شرایط حرارتی وارد بر زیر سیستم سازه ماهواره مکعبی مدل 1U در مدار LEO

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 783

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AEROSPACE18_088

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1399

چکیده مقاله:

در این مقاله شرایط تشعشعات حرارتی در محیط مداری با ارتفاع 400 کیلومتری که در محدوده مدار LEO قرار دارد برای یک ماهواره مکعبی بررسی خواهد شد، مدار LEO به دلیل ارتفاع پایین دسترسی ازجمله مدارهایی است که برای اکثر پروژه های فضایی به عنوان مدار ماموریتی تعیین میشود. ماهواره های مکعبی یا تاسواره ها دسته خاصی از ماهواره ها هستند که به دلیل حجم کم و هزینه راه اندازی پایین نسبت به سایر پروژه های فضایی استفاده از آنها به سرعت در حال افزایش است. یک تاسواره دارای زیرسیستم های مختلفی است که هرکدام مسئولیت خاصی را در زمان انجام ماموریت تاسواره بر عهده دارند، قطعات الکترونیکی در هر زیرسیستم محدوده دمایی عملکرد مشخصی دارند که دانستن شرایط دمایی محیط مدار ماموریتی یکی از پارامترهای مهم در زمان انتخاب قطعات تاسواره است. در این تحقیق با بررسی پارامترهای مداری، میزان تشعشعات حرارتی وارد بر تاسواره محاسبه شده و با کمک اطلاعات به دست آمده، تغییرات دمایی ناشی از تشعشات خارجی در چارچوب یا سازه تاسواره با کمک نرم افزار سالیدورک شبیه سازی و بررسی خواهد شد. درنهایت از اطلاعات به دست آمده این تحقیق میتوان پیش نیازهای مهم برای انتخاب قطعات الکترونیکی زیرسیستمهای تاسواره و همچنین برخی اطلاعات لازم برای طراحی زیرسیستمهای کنترل حرارت و کنترل وضعیت را استخراج کرد.

کلیدواژه ها:

ماهواره مکعبی- تشعشعات حرارتی- تحلیل حرارتی-مدار LEO

نویسندگان

جواد پزشکی قره چه

دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک طراحی کاربردی

دانیال قهرمانی مقدم

استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان