تاثیر آغوز غنی شده با نانو سلنیوم، مخمر – سلنیوم، سلنیت سدیم و ویتامین E بر ایمنی هومورال و سلولی و برخی هورمون های متابولیکی گوساله های شیرخوار هلشتاین

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 529

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ANIMALB01_011

تاریخ نمایه سازی: 8 اردیبهشت 1399

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور بررسی اثر آغوز غنی شده با نانو سلنیوم، مخمر- سلنیوم و سلنیت سدیم و ویتامین E بر سامانه ایمنی هومورال و سلولی گوساله های شیرخوار هلشتاین انجام گرفت. در این آزمایش از 55 گوساله شیرخوار (نر و ماده) نژاد هلشتاین در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار استفاده شد که تیمارها شامل 1) آغوز با کیفیت خوب یا شاهد (C) ؛ 2) آغوز کم کیفیت (W)؛ 3) آغوز کم کیفیت غنی شده با 3 پی پی ام نانو سلنیوم و 200 واحد بین المللی ویتامین NS) E)؛ 4) آغوز کم کیفیت غنی شده با 3 پی پی ام مخمر- سلنیوم (سلنیوم آلی) و 200 واحد بین المللی ویتامین OS) E) آغوز کم کیفیت غنی شده با 3 پی پی ام سلنیت سدیم (سلنیوم معدنی) و 200 واحد بین المللی ویتامین (MS) E بود. گوساله ها به میزان 10 درصد وزن بدنشان در 8 ساعت اول تولد آغوز دریافت کردند و تغذیه تیمارها فقط در نوبت اول تغذیه انجام شدند. نمونه گیری خون در زمان های قبل از تغذیه آغوز، در یک، دو، هفت و چهارده روزگی از پنج گوساله هر تیمار جمع آوری و برخی فاکتورهای مربوط به ایمنی هومورال، سلولی و هورمون های متابولیکی تعیین گردید. نتایج این آزمایش نشان داد که غنی سازی آغوز نوبت اول با منابع مختلف سلنیوم بر سطح ایمونوگلوبولین های G ،M، همچنین فاکتور رشد شبه انسولین -1؛T3 ؛ ( IGF-1) و شمارش سلول های خونی گوساله ها اثر معنی داری داشت (P<0/05). کمترین مقدار ایمینوگلوبولین ها (M و G)، فاکتور رشد شبه انسولین -1( IGF-1) خون متعلق به گوساله های تغذیه شده با آغوز کم کیفیت بود لیکن وقتی از 3 پی پی ام نانو سلنیوم برای غنی سازی وعده ی اول آغوز کم کیفیت استفاده شد (تیمار NS) بیشترین سطح ایمینوگلوبولین M و G، آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز، پروتئین کل سرم خون، RDV، هموگلوبین، گلبول قرمز، مونوسیت و نوتروفیل خون مشاهده گردید. در این آزمایش استفاده از اشکال معدنی (MS) و آلی سلنیوم (OM) باعث افزایش معنی دار سطح ایمینوگلوبولین های M و G، RDV هموگلوبولین، گلبول های قرمز، مونوسیت و نوتروفیل نسبت به تیمارهای شاهد (C) و آغوز کم کیفیت (W) گردید لیکن بیشترین مقدار فاکتور رشد شبه انسولین -1( IGF-1) به تیمار (OS) و بیشترین سطح T3، گلبول های سفید و لنفوسیت به تیمار MS تعلق داشت. با توجه به این که سطح ایمنی گوساله های تازه متولد شده نیاز به حمایت دارد به نظر می رسد بنا به نتایج این پژوهش افزودن 3 پی پی ام سلنیوم به همراه 200 واحد بین المللی ویتامین E به آغوز نوبت اول راهکاری مناسب برای بهبود سطح پاسخ ایمنی سلولی و هومورال در گوساله های نوزاد است.

کلیدواژه ها:

آغوز غنی شده ، سیستم ایمنی ، عملکرد ، گوساله های شیرخوار هلشتاین ، نانو سلنیوم

نویسندگان

مسیح اله فروزمند

دکترای تغذیه نشخوارکنندگان و استادیار دانشگاه یاسوج

زینب فریدون پور

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج

علی نرگس خانی

دانشجوی دکترای تغذیه علوم دام دانشگاه شهرکرد