تبیین رابطه آموزش عالی و فرهنگ تأثیر مبانی در ایفای نقش فرهنگی دانشگاه

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,350

فایل این مقاله در 41 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SOCIALSCIENCECONF01_109

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1389

چکیده مقاله:

ایفای نقش فرهنگی در آموزش عال ی از جمله وظائف درخشانی است که تاریخ آن با تاریخ علم و تحولات آن عجین است . امروزه اصطلاح آموزش عالی ، در بر گیرنده همان نقش ی است که پدید آورندگان علم ، و تحول گران این صحنه از آغاز تا به امروز در آفرینش و شکل دهی فرهن گهای مختلف جهان داشته اند. در مفهوم کلاسیک از دانشگاه امروزین ، که درسیر پیدایش و تحولات آن ، تعیین محدوده ای مشخص تر از آن وظیفه عام به چشم می خورد، همچنین ب ه واسطه پیچیدگی ساختارهای وسیع و عظیم اجتماعی این حد و رس م هائی که از نگاه سیستمی برای تعیین وظائف اصلی دانشگاه ها صورت گرفته، در ظاهر محدودیت هائی بر آن نگاه بی حصر ایجاد کرده است . لیکن تأثیر عمیق و رسمی و غیر رسمی آموزش عالی و دانشگاه در کلیه مسائل اجتماعی و انفرادی مورد تردید نیست.در این مختصر ، از میان وظائف گوناگون ظاهری و باطنی دانشگاه ، تنها از درون دو وظیفه کلان و بی منازعی که برای دانشگاه متصور است ، یعنی تحقیق و تعلیم به نقش و تأثیر گذاری آموزش عالی بر فرهنگ پرداخته می شود . زیرا این موضوع مورد پذیر ش عام است که ایجاد دانشگاه به جهت ت بی ین موضوعاتی است که حل آنها نیازمند تحقیق علمی و تعلیم تولیدات آن است . از آنجا که نقش دانشگاه در فرهنگ جامعه عج ین با این دو وظ یفه اصلی است ، مقدمتا توضیح این دو وظ یفه ذاتی و ارتباط آنها با یکدیگر ضروری می نماید . پس از تبیین این ارتباط ، در این مقال ه، به بررسی س یر تار یخی و تحولات تأثیر دانشگاه ها و « فرهنگ » در فرهنگ جامعه (بدون پرداختن به تجز یه و تحل یل عم یق دو مفهوم در دانشگاه های قرون معاصر ، وبه تبع آن در دانشگاه ها ی داخلی ،(« جامعه » کشور پرداخته خواهد شد . ت أثیر متقابل ز یربناهای ب نی ادین حاکم بر فرهنگ جامعه، و وظائفی که بدین سبب بر دوش دانشگاه ها گذاشته شده است نیز مسئله مهمی است که در تجز یه و تحل یل موضوع مد نظر قرار گرفته است . با چن ین سیری در این مقاله ، به فتح باب مقدماتی نقش دانشگاه ها در فرهنگ جامعه پرداخته می شود. سیر تحولا ت، نقش دانشگاه ها را نه تنها همواره پش تیبان و تقویت کننده فرهنگ جامعه نشان م ی دهد ، بلکه ب ه عنوان مرجع ی ت علمی در جوامع گوناکون، نقش فعال و پیشتاز را نیز برای آن به اثبات م ی رساند . البته اثبات این نقش مربوط به دانشگاه های کشورهائی است که ساخته و پرداخته و برخاسته از س یر ط بیعی نیازهای آن جوامع هستند. در حا لی که بالعکس جوامعی نظیر ایران، که شکل گ ی ری دانشگاه هایشان غالبا با کپی برداری و انتقال از کشورهاو جوامع د یگر صورت پذ یرفته، از این لحاظ با معضلاتی روبرو هستند که ر یشه در مبانی، وفلسفه های عم یق فرهنگی آنها دارد. در این کشورها، راه حل این معضل، برای بازگشت به ایفای نقش حقیقی دانشگاه، جز از طریق توجه به مبانی فرهنگ امکان پذیر نیست.

نویسندگان

احمد فضائلی

استادیار دانشگاهامام حسین علیه السلام

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • - امام سجاد(ع) (133) ؛ صحیفه کامل سجادیه؛.تهران:دفتر انتشاراتاسلامی. - ...
 • - برزینکا، ولفانگ (1371)؛ نقش تعلیم وتربیت در جهان‌امروز؛ ترجمه. ...
 • - تافلر، الوین (1377)؛ آموختن برای فردانقش آینده در تعلیم ...
 • - حجتی، محمدباقر (1359) ؛ آداب تعلیم و تعلم در ...
 • - درانی، کمال (1376)؛ تاریخ آموزش و پرورش ایران قبل ...
 • - سروش.عبدالکریم (1358)؛ دانش وارزش پژوهشی در ارتباط علم و ...
 • - شاوارده، موریس (1351)؛ استادان بزرگ تعلیم و تربیت؛ ترجمه ...
 • - صفی نیا، نصرت، و الما داودیان (1370)؛ آموزش عالی ...
 • - طباطبائی (ره)، سیدمحمدحسین(383 1)؛ تفسیرالمیزان؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی. ...
 • _ عطاران، محمد(368 1)؛ آرا مربیان بزرگ مسلمان درباره تربیت ...
 • - فضائلی، احمد (1381)؛ تبیین مشخصه های تحقیق و آموزش ...
 • - فلسفی، تقی (1341)؛ تاریخ روابط ایران و اروپا؛ چاپ ...
 • - کاشانی، محسن (متوفی، 1091) (1365)؛ محجه البیضا فی تهذیب ...
 • - کانل، و.ف. (1368)؛ تاریخ آموزش و پرورش در قرن ...
 • - گال، رژه(1356)؛ تاریخ تربیت؛ ترجمه محمد مشایخی، تهران: انتشارات ...
 • _ گلشنی، مهدی(1380)از علم سکولار تا علم دینی؛ تهران: پژوهشگاه ...
 • _ مجتهدی، کریم؛حسین کلباسی؛ عبدالرزاق حسامی فر؛ حمید طالب زاده؛محمد ...
 • - محبوبی اردکانی، حسین(1345)؛ راهنمای دانشگاه تهران؛ تهران: انتشارات دانشگاه ...
 • _ مشایخی، محمد(356 1)؛ تاریخ تربیت؛ تهران: انتشارات پیوند. ...
 • - معیری، محمد طاهر(1364)؛ مسائل آموزش و پرورش؛ تهران: انتشارات ...
 • Hoy, W, K. &Miskel , C.G.(1 996). Educational ad ministeration, ...
 • Babbie, E.R.(1 990).Survey research methods(2" ed.).Belmont Publishing. _ :Wadsworth ...
 • Barnett, R.(1 994). The idea of higher education . London ...
 • Conant.J.B.(1 951).Science and Commorn sence. New Haven: Yale University Press. ...
 • Connel I.W.F.(1 980). A history of education in the twentieth ...
 • Cornwell, J.(1 995).Nature's i ma9 ination.Oxford :OUP. ...
 • Deedat, A.(1 995).The choice (V.2).South Africa :IPCl.Co. ...
 • Dewey.J.(1 931).Individualism old and new.London :Allen & Unwin. ...
 • Gal lagher.M.(1 993). National report on Australia's higher education sector. ...
 • Holy Scriptures. (1984). U.S.A : Watch Tower Bible and Tract ...
 • Jaki, S.(1 988).The absolute beneath the relative and other essays. ...
 • Jaki, S.(1 992).The relevance of physics. Edinburg: Scottish Academic Press. ...
 • Lockyer, N.(1 903). Education and national _ ress, essay on ...
 • McMillan, J.H. &Sch _ m acher, S.(2001). Research in education. ...
 • Newman , J.H..(1 976).The idea of a _ n iversity(ed ...
 • Peters, R.S. (1969). Ethics and education. London :George Allen and ...
 • Powel, J. P.(1 978). Universities as sources of social criticism ...
 • Robbins, L.(1963). Higher education: Report of the committee. London :HMSO ...
 • The Holy Bible (1984). U.S.A.: Zondervan Publishing House. Wegener, C.(1 ...
 • Wi llower, D.J.(1 994). Values, valuation, and explanation in school ...
 • نمایش کامل مراجع