رشته های علوم انسانی با تأکید بر علوم تربیتی در نظام آموزش عالی

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,103

فایل این مقاله در 35 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SOCIALSCIENCECONF01_062

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1389

چکیده مقاله:

بررسی وضعیت فعلی ش یوه های سازماندهی مواد و محتوای درسی رشته های علوم انسانی در نظام آموزشی ما نشان دهنده این واقعیت است که به رغم نقش و اهمیت و ک اربرد رشته های مختلف علمی در قلمرو وسیع علوم انسانی، نحوه سازماندهی و ش یوه های عرضه مواد و محتوای درسی در رشت ه های مزبور موقعیت و جایگاه علمی مناسبی ندارد و روش های رایج در سازماندهی این مواد درسی، کارآیی رشت ه های علوم انسانی را در مقایسه با سایر رشت ه های علمی ب ا تردید و انتقاد مواجه ساخته است؛ این مس ئله به طور مستقیم به سازمان برنامه درسی و ش یوه های سازماندهی مواد درسی و رو ش های عرضه مطالب درسی مربوط است . سازمان برنامه درسی مجموع ه ای از عناصر و اجزا و فعالیت های یاددهی و یادگیری است که این عناصر با یکدیگر ارتباط مؤثر و متقابل داشته و در نظام برنامه درسی توالی و استمرار یافته اند ؛ استفاده از رو ش های جامع، یکپارچه و م ؤثر در سازماندهی این عناصر ، کارآیی محتوای برنامه درسی اجرا شده در نظام آموزشی و در نتیجه تحقق هد ف های برنامه درسی را تضمین می کند. در نظام آموزش ی ما، مواد و محتوای برنامه درسی در دور ه های مختلف تحصیلی به ویژه در نظام آموزشی عالی، معمولا به شیوه سنتی و رایج مانند شیوه موضوعات مجزا یا رشت ه های علمی و در چارچوب کتاب های درسی مختلف سازماندهی می شود. این روش سازماندهی غالبا بر عرضه مفاهیم و موضوعات علمی در هر رشته یا ماده درسی تأکید دارد و مواد و محتوای برنامه درسی از مجموعه رشته های علمی مجزا و مستقل از یکدیگر تشکیل می شود و معمولا ارتباط، پیوستگی و هم پوشی میان محتوای این رشت ه ها بسیار ضعیف است . نتیجه کاربرد این شیوه سازماندهی به ویژه در رشت ه های م ختلف علوم انسانی، عرضه حجم گسترده ای از دانش، معلومات و مهارت های علمی به یادگیرندگان است؛ دلایل وشواهد بسیاری نشان م ی دهد که این شیوه سازماندهی علاوه بر کاهش میزان یادگیری و انگیزه فراگیران به مطالعه محتوای برنامه درسی، در مجموع موجب کاهش میزان کارآیی برنامه های درسی رشته های علوم انسانی به ویژه در نظام آموزشی عالی کشور شده است . بر این اساس، در سال های اخیر گرایش برنامه ریزان درسی، کارشناسان و طراحان کتاب های درسی به استفاده از رویکردها یا الگوهای جامع، یکپارچه و درهم تنیده با عنوان کلی رویکردهای میان رشته ای یا چند رشته ای افزایش یافته است و از این رو استفاده از رویکردهای تلفیقی یا در هم تنیده به جای رویکرده ای رایج و سنتی، توجه پژوهشگران و علاقه مندان به توسعه و بهبود نظام برنامه ریزی درسی کشور را به خود معطوف داشته است.

کلیدواژه ها:

برنامه درسی ، کتاب درسی ، علوم انسانی - علوم تربیتی - نظامآموزش عالی

نویسندگان

سیدشمس الدین هاشمی مقدم

عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه اراک

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آرمند، محمد. 1384. ملاحظاتی در نگارش متون درسی. فصلنامه سخن ...
 • آری دانالد و دیگران. 1380. روش تحقیق در تعلیم و ...
 • باقری، خسرو. 1385 ارزیابی آموخته‌ها از منظر معرفت شناسی دانش ...
 • تایلر، رالف و. 1381. اصول اساسی برنامه‌ریزی درسی و آموزشی. ...
 • خلخالی، مرتضی.1373. در هم نیدن برنامه‌های درسی در آموزش عالی. ...
 • دلاور، علی. 1380. روش تحقیق در روان شناسی و علوم ...
 • دنو، ال دی. 1373. طراحی برنامه‌ها و مواد آموزشی به ...
 • لئون، آنتوان. 1380. وضع کنونی تاریخ آموزش پرورش. ترجمه علی ...
 • لوی، الف. 1368. برنامه‌ریزی درسی مدارس. ترجمه فریده مشایخ. تهران: ...
 • ملکی، حسن. 1383. برنامه ریزی درسی (راهنمای عمل). مشهد: انتشارات ...
 • ملکی، حسن. 1383. مبانی برنامه‌ریزی آموزش متوسطه. تهران: انتشارات سمت. ...
 • مهرمحمدی، محمود. 1379. تلفیق در برنامه درسی. نشریه پژوهش در ...
 • میالاره، گاستون. 1375. معنی و حدود علوم تربیتی. ترجمه علی ...
 • هاشمی مقدم، سید شمس الدین. 1384 بررسی کاربرد الگوی برنامه ...
 • Ackerman D. & Perkins D. N., _ Integrating Thinking and ...
 • Jacobs, Heidi Hayes, _ 'Interdi sciplinary Curriculum: Design and Impl ...
 • Interdi sciplinary Curriculum: A Systematic and Cooperative Approach", ASCD Annas ...
 • نمایش کامل مراجع