ارزیابی عملکرد شهرداری خمینی شهر در جذب رضایتمندی شهروندان در حوزه خدمات عمرانی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 756

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU06_0247

تاریخ نمایه سازی: 29 اسفند 1398

چکیده مقاله:

ارزیابی عملکرد، خود یکی از مقوله های مدیریت عملکرد شهری است و فرآیندی است که از طریق آن می توان اطلاعات مفید و سودمندی در خصوص میزان موفقیت ارائه خدمات شهری و چگونگی اجرا و انجام موثر فعالیت ها از جمله فعالیت های اجتماعی، فرهنگی خدماتی و عمرانی شهرداری ها و توفیق پاسخگویی به انتظارات شهروندان به دست آورد. این پژوهش با توجه به هدف انجام پژوهش کاربردی و روش انجام آن توصیفی از دسته پیمایشی بود. جامعه آماری در این پژوهش جمعیت 18 تا 30 سال ساکن در شهر خمینی شهر است. روایی صوری و محتوایی و تاییدی پرسشنامه مورد تایید واقع شد. پایایی پرسشنامه نیز توسط الفای کرونباخ محاسبه شد که برای ارزیابی عملکرد شهرداری خمینی شهربیش از 0/67 بود. نتایج پژوهش نشان داد که عملکرد شهرداری در خدمات عمرانی سطح مطلوب قرار دارد. همچنین پیشنهادات لازم برای بهبود بهتر عملکرد شهرداری در پایان تحقیق ارائه شد.

نویسندگان

محمود مسلم زاده

کارشناس ارشد مخاطرات محیطی، فرماندار خمینی شهر

علی اصغر حاج حیدری

کارشناس ارشد مدیریت بحران، شهردار خمینی شهر

علی اصغر ذاکرهرندی

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری،مدرس دانشگاه

مجید ترابی

کارشناس ارشد مخاطرات محیطی، بخشدار مرکزی خمینی شهر

اعظم خدادای آرپناهی

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،مدرس دانشگاه