تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی میوه و بوته دونوع واریته گوجه فرنگی

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,603

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI06_579

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1389

چکیده مقاله:

دراین تحقیق بعضی خواص فیزیکی و مکانیکی میوه و بوته گوجه فرنگی برای دو رقم فالکاتو و ارگون بررسی شد برای مقایسه خواص مکانیکی بوته گوجه فرنگی قطر دوگیاه در ارتفاع های 20، 100 و 150 سانتی متری از سطح خاک اندازه گیری شد. نتایج نشان دادند که رقم فالکاتو در ارتفاع 100 سانتی متر و رقم ارگون در ارتفاع 20 سانتی متر بیشترین مقدار خود را دارند. سپس تعداد گل و برگ هر رقم در طول گیاه شمرده شدند و فاصله هر دو خوشه متوالی در هر دو رقم اندازه گیری شد. با اندازه گیری فواصل میوه ها خوشه ها مشخ شد که در هر رقم بین دو گل متوالی یک فاصله مشخصی وجود دارد با شمارش کل میوه های دو رقم مشخص شد که متوسط تعداد میوه در رقم ارگون بیشتر از فالکاتو بود. سپس اندازه های قطر بزرگ، قطر کوچک و ارتفاع گوجه فرنگی ها اندازه گیری شدند.

نویسندگان

رحیم ابراهیمی

دانشگاه شهرکرد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی

عباسعلی تیموری عسگرانی

دانشگاه شهرکرد