بررسی کنترل شیمیایی و زارعی گل جالیز (Orobanche aegyptiaca L.) درمزارع گوجه فرنگی

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,055

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI06_573

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1389

چکیده مقاله:

به منظور بررسی کنترل گل جالیز در مزارع گوجه فرنگی با استفادها ز علف کش ها و کودهای ازته یک ازمایش در شهرستان نظر آباد انجام شد. ازمایش با استفاده از طرح کرتهای یکبار خرد شده شامل سه کرت اصلی کود سولفات آمونیوم معادل 500 کیلوگرم در هکتار ، کود اوره معادل 200 کیلوگرم در هکتار و بدون کود و هفت کرت فرعی علف کشهای ریم سولفورون 30 و 60 گرم درهکتار، سولفوسولفورون 25 و 50 گرم در هکتار، گلیفوسیت 50 میلی لیتر در هکتار ، سولفوسولفورون 25 و 50 گرم در هکتار و بدون علف کش درچهار تکرا انجام گرفت. علف کشها به صورت پس رویشی و در 30، 40 و 50 روز پس از کاشت مورد استفاده قرار گرفتند.

نویسندگان

علی لشکری

دانشجوی کارشناسی ارشد علفهای هرز دانشگاه آزاد تهران

مهدی مین باشی معینی

استادیار موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

محمدعلی باغستانی میبدی

دانشیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

محمدجواد میرهادی

استادیار دانشگاه آزاد تهران