بررسی اثرات گرما درمانی و کشت مریستم توام با گرمادرمانی برحذف ویروسهای دو رقم سیب زمینی آریندا و دیامانت

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,669

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI06_540

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1389

چکیده مقاله:

الودگیهای ویروسی در سیب زمینی به دلیل ازدیار رویشی این گیاه جایگاه ویژه ای در بین بیماریهای سیب زمینی دارد و هرساله موجب کاهش چشمگیر عملکرد محصول میشود در حال حاضر برای تولید گیاهچه های عاری از ویروس روش های کشت مریستم و گرمادرمانی توام با کشت مریستم متداول است دراین پژوهش نیز کارایی روش کشت مریستم در مقایسه با گرما درمانی توام با کشت مریستم در حذف ویروسهای PLRV 3 PVY که از شایع ترین ویروسهای سیب زمینی در ایران هستند در شرایط کشت درون شیشه ای بررسی گردید ترموتراپی گیاهان در دمای 35±1 درجه سانت یگراد به مدت 4 هفته انجام شد. ازجوانه های جانبی گندزدایی شده گیاهان که تحت تیمار گرمادرمانی قرارگرفته بودند و همچنین گیاهان شاهد مریستم هایی در اندازه های 0/4-0/2 میلی متر جدا گردید و برروی محیط کشت مایع و جامد موراشیگی و اسکوگ MS دارای 0/5 میلی گرم برلیتر جیبرلین به همراه 0/04 میلی گرم بر لیتر کینتین و محیط کشت MS بدون تنظیم کننده رشد قرار داده شدند.

نویسندگان

فاطمه قائد شرف

کارشناس ارشد باغبانی

رضا فتوحی قزوینی

استاد دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان