مقایسه واکنش ارقام وارداتی فرانسوی ولای نهای زودرس سیب زمینی به بیماری اسکب معمولی درشرایط فریدن (اصفهان

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,314

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI06_498

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1389

چکیده مقاله:

بیماری اسکب معمولی(Common scab در اثر Streptomyces scabies یکی از بیماری های مهم مناطق سیب زمینی کاری کشور بوده که خسارات ناشی از این بیماری موجب کاهش بازار پسندی این محصول می گردد. لذا، مطالعاتی در خصوص بررسی حساسیت ارقام و لای نهای امی دبخش موجود در ایستگاه تحقیقاتی فریدن در قالب طرح های آماری بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار در سطح مزرعه روی ارقام وارداتی جدید فرانسوی شامل فونتانه،396124-7 دیررس ، 35 دیررس، فلوریدا، الودی، دایفولا، مارکیز، داپادیو،15/2 دیررس، آمردا، اوشینا، و سینورا وتعداد 11 لاین زودرس انجام پذیرفت. بررسی ها در خصوص بروز و توسعه بیماری با تعیین درصد آلودگی، شدت و شاخص بیماری در هفت طیف 0، 5 ، 10 ، 25 ، 50 ، 75 و 100 صورت گرفت. مطالعات نشان داد، ارقام و لاین های مورد آزمون از واکنش های متفاوتی نسبت به بیماری اسکب برخوردار هستند، به طوری که کماکان ارقام فرانسوی شامل الودی، سینورا و دایفولا در مجموع به ترتیب بیشترین درصد آلودگی، شدت و شاخص بیماری را داشتند، در صورتی که کمترین آنها به ترتیب در سه رقم 396124-7 دیررس و 15/2 دیررس وفونتانه با اثر معنی دار مشاهده گردید.

نویسندگان

مینا درستی

دانشگاه پیام نور، واحد نجف آباد،

مهدی نصراصفهانی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

شکوفه انتشاری

دانشگاه پیام نور واحد نجف آباد