تعیین بهترین گرده دهنده های درختان زیتون (Olea europaea L.) ارقام زرد، روغنی، فیشمی و شیراز در استان فارس

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,101

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI06_434

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1389

چکیده مقاله:

درختان زیتون با وجود داشتن گلهای فراوان ممکن است قادر به تولیدمحصول کافی نباشند اکثر ارقام درختان زیتون برای تولید حداکثر عملکرد نیاز به دگرگرده افشانی دارند. با هدف تعیین بهترین گرده دهنده ها برای درختان زیتون (Olea europaea L. ارقام زرد، روغنی، فیشمی و شیراز این تحقیق در طی سالهای 1384 تا 1385 در استان فارس انجام شد. گلها توسط دانه گرده درختان زیتون ارقام دزفول، روغنی، زرد، شنگه، شیراز، فیشمی و فیشمی رودبار گرده افشانی شدند و یا در معرض خود گرده افشانی یا گرده افشانی آزاد قرار گرفتند. به میوه نشستن اولیه و نهایی میزان محصول و شاخص خود ناسازگاری مورد بررسی قرارگرفت. نتایج آزمایشها نشان داد که درختان زیتون ارقام زرد و فیشمی خود سازگار یا دارای حد بالایی از خود سازگاری می باشند.

نویسندگان

محمدرضا تسلیم پور

اعضا هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی فارس