بررسی وضعیت گلدهی ارقام زیتون زرد و روغنی در شرایط اب و هوایی مناطق گرم استان کرمانشاه

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,357

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI06_433

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1389

چکیده مقاله:

با توجه به نوپا بودن کشت زیتون درمناطق گرم و نیمه گرم استان کرمانشاه بررسی فیزیولوژی گلدهی ارقام زیتون کشت شده می تواند در تعیین نوع رقم مناسب منطقه اهمیت زیادی داشته باشد لذا آزمایشی با دو رقم غالب به نامهای زرد و روغنی در چهار منطقه گیلان غرب، قصر شیرین، جوانمیری و ایستگاه تحقیقات دالاهو در طی سالهای 1386 به انجام رسید. در هر منطقه یک باغ و در هر باغ تعداد 15 درخت از هر رقم به عنوان سه تکرار 5 تایی تعیین گردید که در هر منطقه 30 اصله و در کل مناطق 120 اصله درخت مورد ارزیابی قرارگرفت. طرح آماری کاملا تصادفی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان میدهد که درختان دو رقم تفاوت معنی داری از لحاظ خصوصیات فنولوژیکی دارند.

نویسندگان

صمیرا احمدی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی

عیسی ارجی

استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

مصطفی مصطفوی

استاد پژوهش دانشکده کشاورزی