تعیین زمان مناسب برداشت زیتون رقم روغنی جهت استحصال روغن زیتون

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 5,251

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI06_430

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1389

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور دستیابی به بهترین زمان برداشت زیتون رقم روغنی در باغ آزمایشی ایستگاه تحقیقات زیتون رودبار انجام شد بدین منظور میوه های زیتون بطور تصادفی در 6 تاریخ متفاوت برداشت از 10 مهر تا 30 آبان ماه با فواصل 10 روزه برداشت شدند. نتایج این بررسی نشان داد که میزان اسیدیته آزاد میزان اسید لینولئیک و اسید استئاریک با افزایش درجه رسیدگی افزایش می یابد. در حالیکه از ارزش پراکسید جذب ماورای بنفش در 270 نانومتر میزان اسید اولئیک و میزان پلی فنولها کاسته می شود و میزان اسید پالمیتیک در طول رسیدگی تغییر معنی داری نشان نداد. با توجه به این تغییرات بهترین زمان برداشت در رقم مزبور در محدوده زمانی بین 10 تا 20 آبان توصیه می شود.

نویسندگان

یوسف حمیداوغلی

استادیار دانشگاه گیلان

صدیقه جمالیزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد

محمد رمضانی ملک رودی

محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان