ارزیابی خسارت سرماو انتخاب ارقام و ژنوتیپهای متحمل به سرمای زیتون در استا ن گلستان

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,030

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI06_423

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1389

چکیده مقاله:

زیتون گیاهی است همیشه سبز که با شرایط آب و هوایی مدیترانه ای بخوبی سازگاری پیدا کرده است دمای پایین و یخ زدگی ناشی از آن عامل مهم محدود کننده تولید وپرورش زیتون محسوب می گردد افت دما و بروز سرما و یخبندان شدید پایین تر از 13- درجه سانت یگراد در زمستان 1386 خسارات فراوانی به باغات زیتون در استان گلستان وارد نمود این تحقیق با استفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی و بمنظور ارزیابی خسارت سرمازدگی و شناسایی ا رقام متحمل به سرما به 25 رقم و ژنوتیپ در ایستگاه تحقیقات زیتون باغ گناره درگرگان اجرا شد. دراین طرح میزان خسارت وارده به اندامهای هوایی برگ، سرشاخه، شاخه و تنه گل ، میوه و همچنین درصد رطوبت شاخه های یکساره مورد بررسی قرار گرفت.

نویسندگان

حسین فریدونی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

غلامعباس خادمی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

علی اکبر تمسکنی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

علی اصغر زینانلو

هیئت علمی بخش تحقیقات باغبانی