ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی عصاره متانولی پرتقال شمال و جنوب ایران

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 540

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRMPB01_006

تاریخ نمایه سازی: 20 اسفند 1398

چکیده مقاله:

بشر در حال حاضر در جستجوی داروهای موثر با عوارض کم جهت درمان بیماریهایی همچون سرطان، بیماریهای التهابی و بیماریهای میکروبی با استفاده از عصاره گیاهان داروئی میباشد. پرتقال نیز از جمله مرکباتی است که توجه محققان را به خود جلب نموده است. مرکبات و محصولات آنها منابع غنی از ویتامینها، مواد معدنی و فیبر هستند که برای رشد و تکامل افراد ضروری می باشند. در این پژوهش، ابتدا عصاره متانولی گوشت و پوست دو نوع پرتقال تهیه گردید و فعالیت آنتی اکسیدانی نمونه ها در غلظتهای مختلف با استفاده از روش مهار رادیکال ازاد (DPPH) بررسی شد. در تست ضدالتهابی مهار دناتوراسیون پروتئین، به آلبومین %1 سرم گاوی، غلظتهای مختلف عصاره اضافه و بعد از حرارت درصد مهار برای دناتوراسیون آلبومین محاسبه شد. در تست تثبیت غشا گلبول قرمز به RBC لخته نشده، غلظتهای مختلف عصاره اضافه و پس از حرارت درصد مهار همولیز محاسبه گردید. نتایج این مطالعه نشان داد مقدار IC50عصاره متانولی پوست پرتقال شمال با غلظتهای مختلف 25، 50، 100، 200، (P<0/05)400 درتست DPPH برابر با 0٫69+ 18٫34، در تست ضدالتهابی مهار دناتوراسیون پروتئین، 12 +500 ودر تست ضدالتهابی تثبیت غشا گلبول قرمز برابر با 22+ 940 میباشد که از IC50 دیگر عصاره هابیشتر است و همچنین بین اثر آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی و دوز عصاره ارتباط مستقیم وجود دارد.در نتیجه این بررسی، میوه پرتقال شمال و جنوب ایران به عنوان راهکاری برای درمان بیماریهای التهابی و بیماری های ناشی از رادیکال آزاد قابل مطالعه می باشد.

نویسندگان

شکوفه حبیبی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان

سیف اله بهرامی کیا

استادیار،گروه زیست شناسی، گروه علومپایه، دانشگاه لرستان، لرستان

سارا هادی پورثابت

کارشناس ارشد، گروه زیست شناسی، دانشکده علومپایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران