عملکرد GIS در توسعه شهرھا

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 474

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CARSE04_003

تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1398

چکیده مقاله:

سیستم اطلاعات مکانی یک سیستم اطلاعات است که پردازش آن بر روی اطلاعات مکان مرجع یا اطلاعات جغرافیایی است و به کسب اطلاعات در رابطه با پدیده ھایی می پردازد که به نحوی با موقعیت مکانی در ارتباط اند.به کارگیری این ابزار با امکان استفاده در شبکه ھای اطلاع رسانی جهانی، یکی از زمینه ھای مناسب و مساعد در جهت معرفی توان ھا و استعداد ھای کشور در سطح جهانی است.اھمیت کاربرد اطلاعات در مدیریت شهری و اجرای طرحها و قوانین ھمچنین در برخورد با بحرانهای سیاسی، اجتماعی و طبیعی بر کسی پوشیده نیست.GIS یک سیستم اطلاعاتی است که پردازش آن بر روی اطلاعات مکان مرجع یا اطلاعات جغرافیایی است و به کسب اطلاعات در رابطه با پدیده ھایی می پردازد که به نحوی با موقعیت مکانی در ارتباط اند. GIS در راستای توسعه شهری می تواند به پرسشهای متنوعی پاسخ دھد. ماھیت این پرسش می تواند مکانی، موضوعی، تابعی، شرطی، شبیه سازی و مدلسازی و ... باشد. استفاده از GIS به مدیران شهری این توان را میدھد که تنها با یک نرم افزار ساده به زیر سطح خیابان ھا رفته یا بر فراز آنها در آیند و چشم اندازی از نوع خیابان ھا، خاکریزھا، میکرو اقلیمهای نواحی مختلف شهر، عبور و مرور و الگوھای فضایی آن و بسیاری موارد دیگر حتی نحوه فعالیت ھای گروه ھای خاص اجتماعی را در یک مجموعه مشاھده کنند. با استفاده از نرم افزارھای GIS می توان مدل ھای چند بعدی از محیط شهر را تهیه کرد و بر اساس آن به پیش بینی و طراحی طرح ھای کلان نیز پرداخت. در تمام شهرھایی که توانسته اند سیستم اطلاعات جغرافیایی را راه اندازی کرده و به بهره برداری برسانند، به گونه ای آشکار از افزایش بهره وری در بخش ھای مختلف خدماتی و کاھش بسیاری از ھزینه ھا بر خوردار شده اند.

کلیدواژه ها:

سیستم اطلاعات مکانی ، توسعه پایدار ، توسعه شهری ، GIS یا سیستم اطلاعات جغرافیایی

نویسندگان

ایمان الهی

دانشجوی مقطع کارشناسی شھرسازی،دانشگاه آزاد مشهد