پایش علمی در شهر بهبهان

10کنفرانس
2,273سند علمی
4مرکز علمی
1نشست48پژوهشگر

شهرداری بهبهان در رتبه 68 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 9 مقاله برای شهرداری بهبهان منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری بهبهان در تهیه و انتشار 0 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر بهبهان
مراکز علمی شهر بهبهان
نشست های شهر بهبهان