پایش علمی در شهر بهبهان

10کنفرانس
2,853سند علمی
4مرکز علمی
1نشست51پژوهشگر

شهرداری بهبهان در رتبه 72 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 11 مقاله برای شهرداری بهبهان منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری بهبهان در تهیه و انتشار 13 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر بهبهان
مراکز علمی شهر بهبهان
نشست های شهر بهبهان