ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات همایش تمرکز و عدم تمرکز در در فرآیند برنامه ریزی درسی

2008-8-5

31 مقاله ارائه شده در همایش تمرکز و عدم تمرکز در در فرآیند برنامه ریزی درسی که 10 و 11 اسفند 1384 توسط انجمن مطالعات برنامه درسی در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سيويليکا افزوده شد. این مقالات در 597 صفحه ارائه شده اند.

 

 

 

1. مفاهیم و الگوهای تغییر یافته در برنامهریزی درسی متمرکز و غیرمتمرکز در آموزش پزشکی
2. مقایسه نقش معلمان در نظامهای برنامه ریزی درسی متمرکز و غیرمتمرکز
3. مبانی نظری تفویض اختیار تحلیلی در برنامه ریزی درسی آموزش فنی و حرفهای
4. مدیریت هم زمان مدارج تمرکز زدایی در نظام برنامه ریزی درسی
5. چالش های ناظربرطراحی و تولید برنامه درسی بارویکردکاهش تمرکز
6. نظام آموزشی پس از ادغام دو آلمان : چالش میان تمرکز و عدم تمرکز
7. نظام برنامهریزی درسی متناسب باتوسعه سواد اطلاعاتی
8. گذار نظام برنامه ریزی درسی ایران به سمت عدم تمرکز در طراحی و تدوین برنامه درسی با تأکید بر برنامه ریزی درسی مبتنی بر مدرسه .
9. آمادگی اعضای هیأت علمی برای پذیرش برنامه ریزی درسی غیرمتمرکز در آموزش عالی ایران
10. الگوی برنامه درسی مذاکره ای، رهیافتی نوین برای تمرکز زدایی از آموزش متوسطه
11. امکان سنجی برای بررسی سازگاری استاندارد های پیشنهادی تدریس وتوسعه حرفه ای معلمان ریاضی توسط NCTM با نظام متمرکز آموزشی درایران
12. اوکسیمورون یاتعارض فشرده در دو جبهة متمرکز و غیرمتمرکز برنامه ریزی درسی می تواند بستر ساز تحول متعالی باشد
13. اجرای طرح نظامهای سه گانه برنامه ریزی درسی در ایران
14. ارزشیابی واقعی از پیشرفت تحصیلی و ضرورت تمرکززدایی از نظام برنامه ریزی متمرکز
15. برنامه درسی غیرمتمرکز در عمل بررسی طرح غیر متمرکز « آموزش مهارت های زندگی » ویژة مدارس دورة راهنمایی شهر تهران
16. برنامه ریزی ناحیهای گامی به سوی عدم تمرکز در فرایند سیاستگذاری آموزشی و درسی ایران
17. برنامه ریزی درسی غیر متمرکز : ضرورتها و الزامات
18. برنامة درسی مبتنی بر وب : 1 گامی به سوی تمرکز زدایی یا تشدید تمرکز در نظام برنامه ریزی درسی
19. برنامة درسی مدرسه محور 1 در ایران : افسانه یا واقعیت؟!
20. بررسی نقش عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای هیأت علمی در برنامه ریزی درسی آموزش عالی گامی در جهت تمرکز زدایی
21. بررسی نگرش و تمایلات رفتاری معلمان نسبت به پیشبرد برنامه های درسی جدید ( عدم تمرکز - مشارکت گسترده – حمایت یکپارچه )
22. بررسی وضعیت برنامه ریزی درسی غیرمتمرکز در کشورهای اروپایی و امریک
23. بررسی تطبیقی تمرکززدایی از نظام آموزشی کشورهای شمال و جنوب
24. تفویض اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها، گامی در جهت تمرکززدایی برنامه ریزی درسی در نظام آموزش عالی کشور
25. تمرکز زدایی در نظام برنامه ریزی درسی: راه حلی جهان شمول یا وابسته به موقعیت؟
26. تمرکززدایی اگر همه جا مهم است، در آموزش های فنی و حرفه ای مهمتر است
27. تأملی بر غیبت انتخاب در دروس انتخابی دوره متوسطه ( قابلیت اجرایی نداشتن برنامه )
28. تأثیر جهانی شدن بر جهت گیری های آینده برنامه ریزی درسی در نظام های متمرکز
29. تبیین جدیدی برای تمرکز و عدم تمرکز در ایران
30. تحلیل گرایش به نظام های برنامه ریزی درسی متمرکز و غیرمتمرکز در برخی کشوره
31. شبکة اطلاع رسانی مدارس ایران ( شبکه رشد ) ؛ رویکردی غیر متمرکز به برنامه ریزی درسی

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره های جدید ژورنال

پشتیبانی