ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران به سیویلیکا افزوده شد

2007-12-9
327 مقاله ارائه شده در دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران  که 13 الی 15 شهریور 1385 توسط انجمن زمین شناسی ایران در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد. این مقالات در 2863 صفحه ارائه شده اند.

1 عنوان:بیواستراتیگرافی سازند تاربور در گسترة خرم آباد
2 طراحی هیتوگراف و ماکزیمم عمق بارندگی برای زمان تمرکز حوضه های آبریز فاقد ایستگاه هیدرومتری در استان فارس
3 طبقه بندی چشمه های کارستی سازند آسماری-جهرم ب رویکرد آب شیمیایی
4 شبیه سازی جریان آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی آهودشت با تأکید بر اصل عدم قطعیت
5 شبی هسازی سه بعدی اشباع گاز به روش زمین آمار در میدان گازی نار - زون B سازند کنگان
6 شواهد ژئوشیمیایی و پتروگرافیکی دیاژنز دفنی در سنگ های کربناته سازند مزدوران – شمال مشهد
7 شناسایی حفرات زیر زمینی در ساختگاه سد پا علم به کمک مطالعات ژئوالکتریک
8 شناسایی گوه های ناپایدار در مسیر مترو اصفهان (قطعه جنوبی) و طراحی سیستم نگهدارنده مناسب
9 شناسایی و بررسی نحوه توزیع طلا در کانسنگ طلای زرشوران به روش فروشویی تشخیصی
10 شناسایی مناطق امید بخش معدنی منطقه جبال بارز ( محدوده شهرهای جیرفت - بم) با استفاده از داده های ماهواره ای
11 شناسایی مناطق امید بخش معدنی منطقه جبال بارز ( محدوده شهرهای جیرفت - بم) با استفاده از داده های ماهواره ای
12 شناخت و بررسی لیتوژئوشیمیائی هاله های ولکانوپلوتونیک های اوغلان داغ ( مشگین شهر – استان اردبیل)
13 شناخت مجموعه های رخساره ای سازند کشف رود ( ژوراسیک میانی ) و تفسیر محیط رسوبی آن
14 ساختارهای غیرتکتونیکی خاور همدان
15 ساختار و فابریک پهنه های برشی مجموعه دگرگونی گرگان
16 سیمپلکتیت های اسپینل-کردیریت: شاهدی بر فرایندهای پسرونده در دگرگونی مجاورتی الوند در منطقه شهرستانه، همدان
17 سنگ چین هشناسی، ریز رخسار هها و محیط رسوبی گروه خامی و سازند کژدمی درکوه کله بادی، جنوب دشت مرغاب
18 سنگ چین هشناسی، ریز رخسار هها و محیط رسوبی گروه خامی و سازند کژدمی در کوه کله بادی، جنوب دشت مرغاب
19 سن گشناسی، دگرسانی، ژئوشیمی و منشاء ذخایر آهن شمال سمنان
20 زیست چینه نگاری و محیط رسوبی سازند سورگاه در برش نمونه (جنوب شرق ایلام) بر اساس گروههای مورفوتایپ فرامینیفرهای پلانکتونیک
21 زیست چینه نگاری نهشته های کربنیفر زیرین (سازند مبارک) در برش لبنسار(شمال دامغان، البرزشرقی)
22 زون بندی کیفی سفره آب زیرزمینی دشت یزد- اردکان به روش تحلیل خوشه ( Cluster Analysis )
23 زمین شیمی شهری رودخانه خشک , شیراز , ایران
24 زمین شیمی زیست محیطی چشمه های گرمآبی و معدنی دامنه جنوبی تفتان
25 زمین ریخت شناسی مناطق خشک: مطالعه موردی پلایای سهل آباد- خاور ایران
26 رده بندی مهندسی سنگ های دربرگیرنده تونل شماره یک امامزاده هاشم، با استفاده از امتیازبندیRMR پیوسته
27 رخساره اورگونین در حوضه کپه داغ
28 رخساره ها ومحیط های رسوبی سنگ های دونین بالایی در کوه دالمه در شمال شرق اردکان (ایران مرکزی )
29 رخداد کانه زائی طلا در منطقه چاه زرد ( جنوب باختر یزد )
30 راز برگشتگی کوه بمو واقع در شمال شرق شیراز
31 ریز پهنه بندی درجه ٢ وارزیابی اثرات زلزله بر شهر کرمان با استفاده از GIS
32 روشی جدید جهت تعیین نیمرخ لایه ها با استفاده از زمین آمار
33 روش تخمینی برای تعیین فاصله استقرار مجدد فشار پوششی و برآورد میزان نشست در سطح در استخراج با روش جبهه کار طولانی
34 رفتار ژئوشیمیائی عناصر نادر خاکی و کاربرد اکتشافی آنها در کانه- زائی طلای تیپ پهنه برشی قلقله، جنوبغرب سقز
35 درجه شوری دیرینه عضو های C-1 تا C-4 سازند قم در برش کوه بیچاره در جنوب شرق قم
36 دگرریختی و فابریک مجموعه دگرگونی جنوب گرانیت شاهکوه (شرق ایران)
37 دیاپیریسم گنبد تبخیری و تاثیر آن بر بخش های مختلف سازند قم در جنوب ساوه
38 دما و فشارسنجی توده های گرانیتوئیدی خبر- مروست شمال غرب شهربابک
39 حساسیت ذاتی واحد های سنگ و خاک حوضه ابرقو- سیرجان به فرسایش
40 جدا سازی فازهای تنش دیرین در اطراف توده کوارتز دیوریتی سلفچگان (جنو بغربی قم) بر پایه معکو سسازی چند مرحل های
41 تغییرات استرین در راستای پهنه گسلی نوزاد- پرنگ
42 تعیین شیب و جهت شیب ناپیوستگی های معدن مس سونگون با استفاده از جهت یابی مغزه های حفاری شده
43 تعیین سن رادیومتری ( پتاسیم – آرگون) نمونه های منطقه همدان و مسئله آرگون اضافی
44 تعیین جایگاه زمین شناسی توده های مافیک و اولترامافیک ماسوله با استفاده از شواهد سنگ شناسی و ژئوشیمیایی
45 تعیین پارامترهای مکانیک سنگی چاه Az#315 اهواز به کمک نگار صوتی
46 تعیین ٣ زون اکولوژیکی و بررسی شرایط محیطی قدیمه سازند مبارک در مقطع سیمه کوه ناحیه شمال دامغان (البرز شرقی)، بر اساس مرجا نه
47 تعیین محل لکه روشن با استفاده از نشانگرهای لرزه ای
48 تعیین میزان جابه جایی تجمعی افقی و نرخ لغزش زمین شناسی سامانه گسلی درونه (قطعه خلیل آباد) از پلیوسن تا عهد حاضر
49 تعیین منشاء، سری وجایگاه تکتونیکی سنگ مادرکلریت شیست ها در شمال شرق گلپایگان
50 تخمین شعاع گلوگاه تخلخل در اشباعهای ٢٥ و ٣٥ درصد با استفاده از روشهای آنالیز رگرسیونی چندگانه و شبکههای عصبی مصنوعی در میدان گازی پارس جنوبی
51 تخمین تخلخل بر اساس تلفیق داده های ژئوفیزیکی، پتروفیزیکی و اطلاعات زمین شناسی در سازند بورگان در یکی از میادین نفتی درخلیج فارس
52 تخمین آب ورودی به تونل با استفاده از نتایج آزمایش لوژن (مطالعه موردی; تونل انتقال آب از سد امیرکبیر به تصفیه خانه شماره ٦ تهران)
53 تحولات و تنوع ژئوشیمیایی و پترولوژیکی سنگهای آذرین پتاسیک منطقه لقلان ، شمال شرق اهر در آذربایجان شرقی
54 تحلیلی بر لرزه خیزی استان سمنان براساس داده های حاصل از زمین لرزه های پیشین منطقه
55 تحلیل ساختاری سنگ های دگرگونی غرب ازن
56 تحلیل رخساره های کربناته بخش ٢ سازند میلا در ناحیه حسنکدر ( البرز مرکزی - دره کرج )
57 تحلیل رخساره ها و محیط های رسوبی توالی سنگهای پرمین در شمال دامغان، البرز شرقی
58 تحلیل خطر لرزه ای شهر کرمان با روشهای احتمالاتی و تحلیلی
59 تحلیل پارینه تنش در پهنه برشی زیروجی بر اساس نسبت طول به پهنای شکستگی های کششی(جنوب بیرجند)
60 تحلیل هندسی تاقدیس سلطان در کمربند چینخورده رانده زاگرس و برآورد بستگی قائم و افقی گروه دهرم آن
61 تحلیل فرکتالی پهنه برشی بوشاد
62 تاثیر ساختارهای زمین شناسی بر قابلیت انتقال آبخوان دشت هادیشهر
63 تاثیر رخساره های رسوبی و فرایندهای دیاژنتیکی بر کیفیت مخزنی سازند سروک بالایی ( بخش میشریف) در میدان نفتی سیری-اسفند(E) در خلیج فارس
64 تأثیر سد لتیان بر وضعیت لرزه خیزی منطقه
65 تأثیر ساختارهای زمین شناسی بر وضعیت کمی و کیفی آبخوان دشت اندیمشک
66 تأثیر خاکهای مسأله دار در نشست ساختمانها مطالعه موردی شهرک امام خمینی قم
67 تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی با کاربرد ویؤه برای دفن زباله، مطالعه موردی منطقه چابهار
68 تکامل ساختاری سامانه گسلی درونه از پالئوژن ت عهد حاضر در منطقه پیس کوه
69 تکوین ساختاری منطقه فاریاب (پهنه سنندج- سیرجان)
70 تفسیر شکستگی های طبیعی در یکی از چاههای میدان گازی پار سجنوبی با استفاده از نمودار تصویری الکتریکی (FMI)
71 تفسیر محیطی بخش شیلی سازند گورپی در برش موک جنوب شرق شیراز با استفاده از مواد ارگانیکی
72 تفسیر محیط رسوبی واحدهای تیپ فیلیش جنوب شرق تبریز با استفاده از آثار فسیلی
73 تفکیک دسته رخساره های پیشروی و پسروی بر مبنای گلاکونی های اتوکتونوس در سازند آیتامیر- شرق حوضه کپه داغ
74 تفکیک دگرسانی ها و شناسایی مناطق امیدبخش معدنی با پردازش رقومی داده های ماهواره ای ETM ( برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ جبال بارز)
75 بزکوهی، حیوان ملی ایران بر هارزبورژیت های افیولیت آباده طشک
76 بررسیهای ژئوسیمیایی توده نفوذی منطقه سرو
77 بررسی علل زمین لغزش در شیروانی مشرف به نیروگاه شهید رجایی و تعیین پارامترهای مقاومتی مصالح شیروانی با استفاده از آنالیز برگشتی
78 بررسی علل وقوع لغزش های بخش خورش رستم با روش آزمون آماری مربع کای(استان اردبیل)
79 بررسی شرایط محیطی در طی رسوبگذاری سازند سنگانه در برش قلعه نو(شرق کپه داغ) با استفاده از محتوای مواد ارگانیکی(ارگانو فاسیس)
80 بررسی سرطان مری از دیدگاه زمین شناسی پزشکی در استان گلستان، ایران
81 بررسی ساختار زمین شناسی منطقه سد گیوی اردبیل
82 بررسی ساختار و فابریک پهنه برشی علی آباد دمق
83 بررسی ساختار لرز های پوسته در فرونشست کش فرود با استفاده از روش تحلیل توابع گیرنده امواج تراکمی دور لرز هه
84 بررسی ساختگاه کارخانه نیزار قم با استفاده از مطالعات رسوب شناسی و ژئوالکتریکی
85 بررسی زمین شناسی ساختاری گسل سروستان در زاگرس چین خورده،جنوب غرب ایران
86 بررسی زمین شناسی وپیش بینی نرخ نفوذ TBM به کمک معیار تجربی( مطالعه موردی تونل نوسود )
87 بررسی زمین شناسی و طبقه بندی توده های سنگی شمال شرق وشرق شهر خرم آباد به روش WC و RMR
88 بررسی رابطه خورند دوغاب و نفوذپذیری مقاطع تزریق آزمایشی ساختگاه سد تالوار
89 بررسی رابطه نفوذپذیری و شاخص کیفی توده سنگ در ساختگاه سد مخزنی تالوار
90 بررسی راهبردهای مختلف جلوگیری از افزایش افت سطح آب زیرزمینی در دشت نمونه فیروز آباد
91 بررسی ریزساختاری پهنه گسل فعال سبزپوشان، جنوب شیراز
92 بررسی روابط پاراژنتیکی کانیها در اسکارنهای آهن بادرود ءکاشان
93 بررسی روند هوازدگی کانسار رسی رودگز طبس
94 بررسی رفتار ژئومکانیکی سن گهای لوماشل و ارائه معیار شکست مناسب
95 بررسی داد ههای فیزیکومکانیکی و ژئوشیمیایی ذخائر نسوز در جنوب شرقی شهرکرد
96 بررسی دیاژنزی دولومیت های سازند لار در منطقه آبگرم قزوین
97 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سد گلوگاه زاهدان
98 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد کوار
99 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد ارداک
100 بررسی خصوصیات توده سنگ در ساختگاه سد تراز
101 بررسی تغییرات جرم در طی آلتراسیون سنگهای ولکانیکی منطقه قوچ- پلنگ ( شمال شرق کاشمر)
102 بررسی تغییرات ژئوشیمیایی و کانی شناختی نهشته های منگنز در ارتباط با چرت های میزبان در منطقه آباده طشک، استان فارس
103 بررسی تغییرات نرخ برخاستگی در افیولیت ملانژ های جنوب بیرجند بکمک تحلیل فرکتالی آبراهه ه
104 بررسی تحول زمین شناسی افیولیت ملانژهای منطقه بازحور تربت حیدریه و میکروفاسیس سنگ های رسوبی وابسته به آن
105 بررسی تاثیرات زلزله بر روی تونله
106 بررسی تاثیر عدم قطعیت پارامترهای مدل DRASTIC بر نتایج ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت جوین
107 بررسی تاثیر هندسه فضاهای خالی و تکامل تخلخل، بر تراوائی در سنگهای آهکی و دولومیتی، با مثالی از سازند کنگان در میدان گازی پارس جنوبی
108 بررسی توزیع عناصرPb و Zn,Cu,Cd در رسوبات سطحی بستر تالاب انزلی
109 بررسی توزیع و تشکیل گلاکونیت در سازند نیزار ( شمال مشهد) با اشاره ای به کاربرد آن در آنالیز حوضه و تفسیر چینه نگاری سکانسی این سازند
110 بررسی تکامل ژئوشیمیایی منابع آب دشت میداود- سرله
111 بررسی ارتباط ناپیوستگی پرموتریاس با کیفیت مخزنی واحد های مجاورآن درمیدان گازی پارس جنوبی
112 بررسی ارتباط میزان عناصر اصلی سنگ و اندازه پورفیروبلاست های گارنت در دگرگونی های سورسات
113 بررسی ارتباط میزان عناصر اصلی سنگ و اندازه پورفیروبلاست های گارنت در دگرگونی های سورسات
114 بررسی ارتباط میان شکل نیمه شمالی کوه دنا ب هندسه گسل دن
115 بررسی اثرات زیست محیطی معادن متروک
116 بررسی اثر پخش سیلاب بر کمیت آب زیر زمینی منطقه غرب سبزوار
117 بررسی ایمن سازی دیواره های گسلی در معدن شماره دو گل بینی بوکسیت جاجرم
118 بررسی ایکنوفسیلها و ایکنورخسارههای سازند پابده در منطقه رنو (شمال غرب ایلام)
119 بررسی امکان افزایش حجم برداشت مصالح قرضه از سیلابدشت رودخانه کارون در پائین دست سد گتوند علی
120 بررسی آماس پذیری مارن های سازند آغاجاری در منطقه عسلویه
121 بررسی پرده آببند و ردیابی نشت آب از پی سد دوستی
122 بررسی پراکندگی زمینلغزش های شهرستان زرند پس از زمینلرزه ٤ اسفند ١٣٨٣ داهوئیه
123 بررسی پدیده روانگرایی در رسوبات آبرفتی مسیر تونل متروی تبریز
124 بررسی پدیده دگرسانی گرمابی با تاکید برپهنه های کلریتی وسریسیتی درمجموعه آتشفشانی – رسوبی ژوراسیک شمال شهرکرد
125 بررسی پدیده فرونشینی زمین دشت همدان با دیدگاه متفاوت،مطالعه موردی: فرونشینی زمین طرح تغذیه مصنوعی جنوب نیروگاه
126 بررسی پتروگرافی، پتروژنز و مینرال شیمی توده های نفوذی غرب و جنوب غرب نطنز
127 بررسی پتروگرافی و پترولوژی توده درونی وش (جنوب شرق کاشان)
128 بررسی پتروگرافی و ژئوشیمیایی پلاژیوگرانیتهای شمال نائین
129 بررسی پتروگرافی و ژئوشیمی توده های نفوذی مافیک جنوب غرب شهربابک، استان کرمان
130 بررسی پتروگرافی و ژئو شیمی باتولیت گرانیتوئیدی چاه خشک
131 بررسی پترولوژیکی سن گ های دگرگونی قروه
132 بررسی پترولوژی و پتروگرافی توده های نفوذی غرب نقده
133 بررسی پتانسیل هیدروکربوری سازند گرو به عنوان سنگ منشأ نفت خام براساس ترمال مچوریتی پالینومورفه
134 بررسی گسترش هاله خردشده در اثر حفاری انفجاری تونل، به روش المان مجزای سه بعدی بانگرشی ویژه به تونل گاوشان
135 بررسی گسل های نرمال در رسوبات افقی جوان فرونشست باختر زنجان، شواهد حوزه جدایشی- کششی(Pull apart) در مسیر گسل تبریز
136 بررسی ژئوشیمیایی رسوبات کربناته سازند کنگان: کاربردی برای تعیین مینرالوژی اولیه و تعیین مرز پرمو- تریاس در خلیج فارس
137 بررسی ژئوشیمیایی و تحلیل زیست محیطی عناصر مسمومیت زا در افق های خاک (شهرک مسکونی معدن مس سرچشمه،کرمان)
138 بررسی ژئوتکنیکی سد مخزنی گاوشان ازنظر مخاطرات لرزه ای
139 بررسی ژنز کانسار سرب و روی پیناوند با سنگ میزبان کربناته در غرب نطنز
140 بررسی ویژگیهای ژئومورفولوژی مهندسی رودخانه ا...( اعلا) شمال خاوری شهرستان رامهرمز
141 بررسی و شناسایی عوامل موثر در تغییر روند پارامترهای اندازه ذرات به طرف پایین دست در طول رودخانه فرومد (استان سمنان- شرق شهرستان شاهرود)
142 بررسی های زمین شناسی مهندسی آبرفتهای تهران در مسیر خطوط ٣ و ٧ متروی شهری
143 بررسی چشم ههای لرز های و فعالیت لرز هزمی نساختی منطقه کوهرنگ
144 بررسی نحوه تشکیل کرونا در الیوین گابروها در منطقه خاکو، جنوب همدان
145 بررسی نوع رودخانه و روند ریزشوندگی رسوبات حوضه آبریز نکارود (مازندران)
146 بررسی نوع و منشأ دولومیت های مخزن بنگستان میدان نفتی بینک
147 بررسی نقش بیومارکر ها در شناسایی منشا آلوده کننده های نفتی خلیج فارس
148 بررسی مطلوبیت سنگهای شیستی جهت استفاده بعنوان منابع قرضه در هسته سدهای خاکی
149 بررسی محیط تکتونیکی و منشأ مجموعه گرانیتوئیدی حسن سالاران، جنوب شرق سقز
150 بررسی مکانیسم گسترش ساختهای مخروط در مخروط در سازند شمشک، برش خوش ییلاق، به منظور استفاده از آنها در مطالعات چینه نگاری سکانسی
151 بررسی لیتوفاسیسها و محیط رسوبی توالیهای بیتومیندار ژوراسیک در زیر زون رزن (زون سنندج سیرجان)
152 بررسی کانی صنعتی آزبست و بیماریهای ناشی از آن
153 بررسی کانی شناختی سنگ های ولکانیکی منطقه طرود جهت تعیین شرایط ترمودینامیکی تبلور و تعادل آنه
154 بررسی کیفی منابع آب در گرمابدشت گرگان
155 بررسی کنترل کیفی لاگ مقاومت الکتریکی ابزار (HRLA) در یکی از میادین خلیج فارس
156 بررسی قابلیت نفوذ پذیری و تزریق پذیری ساختگاه سدارداک
157 بررسی قابلیت کانیسازی منطقة طاهرآباد فردوس (استان خراسان رضوی) با استفاده از شواهد زمینشناسی، آلتراسیون، ژئوشیمی و ژئوفیزیک
158 برآورد رسوب و بررسی روند ریز شوندگی در حوضه آبریز سدطرق (زیرحوضه مغان) – جنوب غرب مشهد
159 برآورد پارامترهای تغییرشکلپذیری سنگهای ساختگاه سد گتوند علی
160 برآورد ناهمگنی در سفره آب زیرزمینی معدن گل گهر، با استفاده از داده های پمپاژ
161 برآورد میزان تغذیه سطحی آب زیرزمینی با استفاده از مدلسازی بارش- رواناب در محیط GIS (مطالعه موردی آبخوان آبرفتی کازرون)
162 بازنگری سن و تفسیر تاریخچه رسوبگذاری پادگانه های دریایی شرق چابهار
163 بازنگری نقشه های زمین شناسی و نقش آن در مطالعات هیدروژئولوژیکی، (مطالعه موردی منطقه صیدون)
164 بازنگری لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی سازند تاربور در محل برش نمونه (کوه گدایون شیراز)
165 بایوستراتیگرافی سازند تاربور در دشت خرامه
166 بایواستراتیگرافی سازند سرچشمه بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در برش آتشگان و امیرآباد (رشته کوه کپه داغ)
167 بایواستراتیگرافی سازند سنگانه برمبنای نانوپلانکتونهای آهکی در مقطع امیر آباد و مزدوران
168 بیواستراتیگرافی رسوبات کرتاسه فوقانی بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک در شمال البرز مرکزی
169 بیواستراتیگرافی فرامینیفر های آلبین بالایی - سانتونین در برش چناروئیه (غرب کرمان)
170 به کارگیری روش فرکتالی عیار- محیط در جدایش آنومالی های ژئوشیمیایی از زمینه
171 به کارگیری یافتههای ژئوفیزیکی وژئوشیمیایی در معرفی ویژگیهای کانیسازی بخش شرقی کمربند ولکانوپلوتونیک شمال گسل درونه
172 بنتونیت و زمین شناسی پزشکی
173 بکارگیری آنالیز فازی برای تلفیق اطلاعات زمی نشناسی در GIS، مطالع هی موردی اکتشافات ژئوشیمیایی طلا در برگ هی ۱:۱۰۰۰۰۰ آلوت کردستان
174 استفاده از شناسائی های ساده ژئوتکنیکی برای بهینه سازی ابنیه کوچک
175 استفاده از سنجش از دور و نمونه برداری محلی جهت بررسی تغییرات دلتای سفیدرود
176 استفاده از روش زمین آماری کریجینگ معمولی (OK) در تخمین ذخیره آنومالی شماره ۳ معدن آهن گل گهر، جنوب غرب سیرجان
177 استفاده از روش المانهای مجزا در تحلیل روشهای مقابله با خطرات طبیعی ناشی از لغزش های زمین و تحلیل موردی زمین لغزش گلدیان(رودبار) بابکارگیری این روش
178 استفاده از داده های ماهواره ای در تجزیه و تحلیل محیطهای رسوبی عهد حاضرجنوب دشت خوزستان
179 استفاده از داده های ماهواره ای در تجزیه و تحلیل محیطهای رسوبی عهد حاضرجنوب دشت خوزستان
180 استفاده از توزیع عناصر نادر خاکی (REE) و عناصر جزئی در تعیین محیط نهشت اندیسهای منگنز در منطقه آباده طشک، استان فارس
181 ازریابی صحرایی، آزمایشگاهی و پتروگرافی عملکرد سنگهای لوماشلی (مطالعه موردی موجشکن کنگ، استان هرمزگان)
182 ارزیابی زیست محیطی سیلابهای بزرگ مطالعه موردی حوضه گرگانرود
183 ارزیابی زیست محیطی آبهای زیرزمینی در منطقه فیروزآباد شاهرود
184 ارزیابی خصوصیات هیدروژئولوژیکی و هیدروژئوشیمیایی چشمه های آبگرم منطقه سبلان
185 ارزیابی تأثیر حفر تون ل نوسود بر چشم ههای اطراف به کمک روشی تجربی
186 ارزیابی تناسب روش مورا وارسون جهت پهنه بندی خطر زمین لغزش درزاگرس مرکزی(استان چهارمحال وبختیاری)
187 ارزیابی اقتصادی معدن سنگ چینی کشکک و تحلیل ریسک آن با استفاده از نرم افزار risk @
188 ارزیابی آبخوان ناهمگن توسط مقایسه منحنیهای مشتق آزمون های پمپاژ و برگشت
189 ارزیابی پتانسیل آلایندگی زیست محیطی شیمی واحدهای سنگی : مثالی از واحدهای سنگی منطقه کلاردشت ( شمال ایران )
190 ارزیابی پتانسیل نفت زائی سازندهای شیلی در میادین نفتی کرنج و پارسی و برقراری تطابق با نفت آن میادین
191 ارزیابی وضعیت نفوذپذیری و آب بندی پی ساختگاه سد جنگ آباد سمیرم
192 ارزیابی میزان آب ورودی و لزوم اجرای آب بندی قطعه دوم تونل نوسود
193 ارتباط بین دگرریختی کواترنر و گسله های قدیمی در چهارگوش بیرجند
194 ارائه تیپ HOT برای افیولیتهای دهشیر – شهربابک (جنوب استانهای یزد و کرمان)
195 اثرات تکتونیک پویا در منطقه خرم آباد
196 اثرهای شیمیائی استفاده از فاضلاب برخاکهای مجاور رودخانه خشک شیراز ( مطالعه موردی منطقه قصر ابونصر)
197 اثر زونهای گسلش بر الگوی نشت گاز در منطقه مسجد سلیمان با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور و GIS
198 اثر پترولوژی، ساختار و آب زیرزمینی روی هوازدگی سنگ ها (مطالعه موردی)
199 اولین گزارش از استراکود های رسوبات کرتاسه فوقانی سازند کلات ( کپه داغ)
200 اولین گزارش گونه های زیر جنس مزاربیتولینا از سازند داریان در منطقه دشتک
201 اهمیت پتروژنز در حل مسایل لرزهخیزی پیکرههای افیولیتی
202 اهمیت پالینومورف ها در بازسازی محیط تشکیل رسوبات دونین بالایی ایران مرکزی و البرز مرکزی
203 الگوی ژئوشیمیائی وتکوین ساختارهای کارستی در محدوده ی شهر کرمان و اثرات زیست محیطی آنها بر زیرساختارهای شهری و مهندسی
204 اکتشافات ژئوشیمیایی، رسوبات آبراه های، آلوت
205 اکتشاف تفصیلی مواد اولیه سیمان در منطقه گرماور دیلمان
206 افت سطح آب زیرزمینی و نشست زمین در دشت کاشمر
207 افیولیت"چاه سوارآغا– چاه گز"افیولیتی کامل ام غیر عادی
208 آنالیز احتمال رخداد شاخص های غنی شدگی جهت شناسائی نواحی امید بخش معدنی در ورقه ۱:۵۰۰۰۰ خوسف
209 آنالیز نتایج اندازه گیری دبی رودخانه سنگ سیاه و بررسی ارتباط هیدرولیکی آن با آبخوان دشت دهگلان
210 پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز تودة گرانیتوئیدی شمال غرب شبستر(شمال غرب تبریز)
211 پتروگرافی سن گهای آتشفشانی مارکوه (شمال شرق بیرجند ) و انکلا وهای موجود در آن
212 پتروگرافی و رسوب شناسی سازند قم در نواحی قمچیقای و چاقرلوی در جنوب غرب زنجان
213 پتروگرافی و پتروژنز توده گرانیتوئیدی آدربلندان
214 پتروگرافی و ژئوشیمی سنگهای ولکانیکهای جنوب مهریز
215 پتروگرافی و ژئوشیمی سنگهای ماگمایی ناحیه لواسان
216 پتروگرافی و محیط رسوبی سازند سروک در م یدان گازی تنگ بیجار و منطقه سیاهکوه( ایلام)
217 پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی منطقة زرشک- سلطان قیس، شمال قزوین
218 پترولوژی و ژئوشیمی توده گرانیتی کوه گبری، شرق رفسنجان
219 پترولوژی و ژئوشیمی توده گرانیتوئیدی رباط زنگیجه
220 پترولوژی و ژئوشیمی اسکار نهای فلوگوپی تدار و کلسیک جانشینی منطقة جهق زنجانبر (ایران مرکزی)
221 پترولوژی و نحوه جایگزینی توده کوارتز دیوریتی سلفچگان
222 پتانسیل کانه زایی تنگستن و فلزات فرعی در منطقه اکاپل ( جنوب باختر کلاردشت )
223 پاراژنزها و واکنشهای کانیایی در اسکارن کوهگبری، شرق رفسنجان
224 پالئوبیوژئوگرافی و اهمیت بیوستراتیگرافی در مطالعه نهشته های دونین بالایی البرز مرکزی
225 پالینولوژی سازندکلات درحوضه رسوبی کپه داغ
226 پیش بینی وضعیت مارنهای سازند پابده جهت حفاری تونل (مطالعه موردی- تونل گوکان)
227 پیجویی ناحیه ای زیرکن تیپ پلاسری در ساحل مکران
228 پی جویی مقدماتی صحرایی در زمینلرزه ی ١١ فروردین ١٣٨٥ (Mw=6.1) ، چالان چولان، دشت سیلاخور لرستان
229 ژئوشیمی سنگ های توده لخشک و دای کهای مرتبط ب آن, شمال غرب زاهدان
230 ژئوشیمی و روابط پاراژنتیکی در اسکارن میوه رود، آذربایجان شرقی
231 ژئوترمومتری اسکارن ها و گرانیت های افیولیت ملانژ نایین (استان اصفهان)
232 ژنز احتمالی معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان
233 یافته های جدید از سازند نیزار در مناطق شرقی حوضه کپه داغ
234 واکنش بین ماگمای گرانیتی و اسکارنهای قدیمی در منطقه پهناور ( شمال خاور خاروانا )
235 ویژگی های ژئوشیمیایی و خاستگاه تکتونوماگمایی استوک گرانیتوئیدی آب تلخون واقع در شمال شرق سیرجان ، استان کرمان
236 نحوه انجام نمونه برداری در سنگهای کارستی ژیپسی جهت آزمونهای آزمایشگاهی(مطالعه موردی: سد تنگ سرخ شیراز)
237 ناهمسانی رفتار مکانیکی در سنگه
238 نانوفسیل های آهکی سازند های سرچشمه و سنگانه در مقطع تکل کوه در شمال غرب حوضه کپه داغ
239 نگرشی بر پتروگرافی وژئوشیمی سنگهای ولکانیکی جنوب شرق جلف
240 نگاهی به مهمترین عوامل ایجاد کننده زمین لغزش
241 چینه شناسی و فسیل شناسی (فرامینیفرا) سازند قم در نواحی قپاق تپه و شیرین سو در غرب رزن
242 چینه نگاری سازند آسماری در جنوب شرقی کوه لکی، جنوب لردگان
243 چینه نگاری سکانسی سازند ایلام در منطقه فارس (برش روزمینی کنگان و چاه بزپر ۱)، جنوب باختر ایران
244 چینه نگاری زیستی و محیط رسوبی سازند آسماری در چاه شماره ۶۶ آغاجاری، خوزستان
245 نقش زو نهای برشی در جایگزینی دایک های منطقه لخشک, شمال غرب زاهدان
246 نقش زمین شناسی در طرح افزایش ارتفاع سدها (بررسی موردی سد اکباتان همدان)
247 نقش زمین شناسی و زمین ساخت در رخداد زمین لغزشهای شمال شرق تهران (میگون)
248 نقش گسلش راندگی درپهنه بالاجسته کوههای طالقان
249 نقش گسل خزر در تغییر سکانس تکاملی آنیونی و کاتیونی در آبخوان شهر گرگان
250 نقش گسل ایذه در تعیین مدل رسوبی سازند فهلیان در جنوب خاوری ایذه و فروافتادگی دزفول شمالی
251 نقش و ارتباط عوامل مورد استفاده در پهنه بندی های زمین ساختی و لرزه-زمین ساختی
252 نقش چاهکهای نفوذ در تعیین گزینههای پیشنهادی طرح تغذیه مصنوعی
253 نقش مذابهای حاصل از تختال در تشکیل ذخایر پورفیری ایران
254 نقش میگماتیت های استارولیت دار در تخمین شرایط دگرگونی منطقه سیمین، شرق توده پلوتونیک الوند
255 معرفی سازند گورپی درشمال میدان نفتی رگ سفید در جنوب شرقی اهواز، ناحیه فروافتادگی دزفول
256 معرفی سامانه ی راندگی سرخون (Sarkhoon Thrust System) مسبب رویداد زمین لرزه ی 29 مهرماه 1384 سرخون (ML5/0) بخش میانکوه شهرستان اردل، استان چهار محال بختیاری
257 معرفی سکانس های سازند آسماری در میدان نفتی کوپال
258 معرفی روشی نوین از مجموعه تکنیک های هوش مصنوعی و بکارگیری آن جهت بهینه سازی پارامتر های موثر در تولید از میادین نفتی
259 معرفی استراکدهای منطقه هوتک(شمال غرب کرمان)
260 معرفی اندیسهای معدنی اورانیوم و دیگر عناصر پرتوزای موجود در گرانیتهای منطقه ولیس ( طارم )
261 معرفی پهنه برشی گنج دنیا در شرق کوه خشومی (شمال شرقی یزد) ادامه روند های شمال – شمال غرب ایران مرکزی
262 معرفی و بیان پتانسیل خطر دریاچه ولشت در البرز مرکزی: توصیف اجمالی یک سد زمینلغزشی ناشی از زمینلرزه ٩٥٨ میلادی
263 مطالعات زمین شناسی و کانی شناسی دگرسانیهای گرمابی (کائولینیتی شدن) در شمال شمال شرق اصفهان
264 مطالعات پتروگرافی توده های نفوذی و اسکارنهای وابسته در منطقه هاشم آباد
265 مطالعات پترولوژی وژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی در لیستونیت های افیولیت ارسنجان
266 مطالعه شیمی کلینوپیروکسن های موجود در لرزولیت و هارزبورگیت های گوشته افیولیت نایین (استان اصفهان)
267 مطالعه سیالات درگیر در رخداد طلای هیرد: نمونه ای از ذخایر طلای مرتبط با نفوذ یهای گرانیتوئید ی احیائی
268 مطالعه زیست چینه نگاری و محیط رسوبی سازند ایلام در برش نمونه بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک، جنوب شرقی ایلام
269 مطالعه رسوبات تورونین سازند سروک در میدان نفتی آب تیمور چاه شماره 14
270 مطالعه توانایی مدلهای مختلف شبکه عصبی مصنوعی برای ارزیابی سطح آب زیرزمینی در سازند سخت
271 مطالعه بیواستراتیگرافی رادیولرهای سازند کرج (توف بالایی) در برش الگو، شمال شرق کرج
272 مطالعه استعداد معدنی گرانیت های نوع S در رابطه با کانی زایی قلع- تنگستن در جنوب همدان
273 مطالعه اندیس طلای آرموداغ ، با هدف پیش بینی مناطق امیدبخش در عمق رخساره های دگرسانی ( شمال غرب ایران)
274 مطالعه انکلاوهای موجود در توده های نفوذی منطقه زاغر (غرب- جنوبغرب تفرش)
275 مطالعه پتروگرافی و زمین شیمی فسفاتهای رسوبی سازند سلطانیه(کامبرین زیرین) درالبرز مرکزی
276 مطالعه پتروگرافی و ژئوشیمیایی سنگ های ولکانیکی کوه بابا در قره آغاج هشترود(استان آذربایجان شرقی)
277 مطالعه پلاژیوگرانیتهای افیولیتی نائین (ایران مرکزی) در مقایسه با پلاژیوگرانیتهای غیر افیولیتی
278 مطالعه ژئوالکتریک طرح تغذیه مصنوعی پخش سیلاب بیرجند جهت آشکارسازی شرایط هیدروژئولوژیکی
279 مطالعه میکروفاسی سها و تفسیر محیط رسوبی سازند سروک در تاقدیس کمستان واقع در شمال ایذه
280 مطالعه لایه های آواری ژوراسیک چهار گوش مشهد بر اساس فسیلهای گیاهی
281 مطالعه کانیایی و ژئوشیمی اسکارن مس خوت، غرب یزد
282 مطالعه کانی شناسی وریزساختاری مسکویت وبیوتیت در سنگهای دگرگونی ناحی های شرق باتولیت الوند
283 مشخصات رسوب شناسی و منشاء نهشته های حاشیه بزرگراه شهید کلانتری در محل میانگدر دریاچه ارومیه
284 مشاهدات کانی شناسی-ژئوشیمیایی در سنگ های آذرین گنبدهای نمکی چهارمحال و بختیاری(تنها نشان از ماگماتیسم سازند هرمز در زاگرس مرتفع)
285 مشکلات آزمایش پمپاژ در معدن سنگ آهن گل گهر و راه حل های آن
286 مروری بر نشست منطقه ای زمین در ایران و تدوین بانک اطلاعات فرونشست زمین
287 مدیریت بهره برداری از ذخایر استراتژیک کرومیت در بهینه سازی راههای دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله
288 مدل سازی پسلرزه های ایران
289 مدل ژئودینامیکی جایگیری توده گرانیتوئیدی شاهکوه (شرق ایران) با استفاده از تکنیک انیزوتروپی خودپذیری مغناطیسی (AMS)
290 محاسبه میزان انتقال بار کل رسوب رودخانه زولاچای(سلماس) با استفاده از روش های هیدرولیک رسوب
291 محاسبه کرنش ناحیه ای سیستم گسل امتدادلغز زاهدان به کمک تحلیل فرکتالی (جنوب شرق ایران)
292 محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند کنگان در میدان نفتی سلمان
293 محیط دیرینه سازند قم بر مبنای فرامینیفرا در برش قصر بهرام ، دامنه های شمال غربی سیاه کوه، واقع در جنوب گرمسار
294 محیط های رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در برش الشتر و چاه خانه سرخ – ١، شمال خاوری لرستان
295 متاسوماتیسم آلکالن در توده نفوذی دودهک
296 ماگماتیسم پالئوژن منطقه تنگ چنار
297 ماهیت سنگهای کردیریت- ژدری تدار منطقه سرابی استان همدان
298 میکروبیواستراتیگرافی سازند ایلام در جنوب غرب لرستان (زون ساختاری زاگرس)
299 میکروبیواستراتیگرافی رسوبات کرتاسه در غرب شهرستان اردکان ، منطقه فخرآباد بر اساس فرامینیفر
300 موقعیت چینه شناسی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای آذرین بازیک پالئوزوئیک زیرین ناحیه شیرگشت، شمال غرب طبس
301 مکانیسم احتمالی تشکیل گداز ههای غنی از پلاژیوکلاز در توالی آتش فشانی منطقه سنگ صیاد (استان کرمان)
302 مکانیزم تشکیل منطقه بندی در دودکش های سیاه، میدان های هیدروترمالی کف اقیانوس ه
303 مکانیابی محلهای مناسب برای تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی با استفاده از سنجش از دور و GIS
304 مقایسه روشهای برگردان داده های لرزه ای و تعیین تخلخل با مثالی از میدان نفتی بهرگانسر
305 مقایسه خصوصیات هیدروژئولوژیکی آبخوانهای گر- برم فیروز و ساسان با استفاده از منحنی فروکش هیدروگراف چشمه های کارستی ششپیر و ساسان
306 مقایسه تعیین فرکانس غالب شهر بم با استفاده از پروفیلهای لرزه ای و روش نسبت طیفی افقی به قائم پس لرزه های زلزله بم
307 مقایسه تصاویر سنجنده های ETM+ و ASTER برای به نقشه در آوردن مناطق دگرسان شده, مطالعه موردی منطقه کدر استان کرمان
308 مقایسه پارامترهای پتروفیزیکی و لیتولوژی سازند آسماری در میادین نفتی شادگان و منصوری
309 مقایسه ژئوشیمیائی نفت مخزن آسماری میدان نفتی هفتکل با مخزن بنگستان میدان نفتی نفت سفید
310 مقایسه ویژگی های ژئوشیمیایی ماگماتیسم آداکایتی با توده های گرانیتوئیدی منطقه جنوب غرب یزد و سونگون در کمربند ارومیه-دختر
311 کاربرد روش روند سطحی ارتونرمال در جداسازی مناطق آنومال ژئو شیمیایی از زمینه منطقه سوریان استان فارس
312 کاربرد خصوصیات رخسار های در مطالعات زیرسطحی جهت شناخت سطوح اصلی سکانسی، مثالی از سازند قم، مقطع یورت هشاه
313 کاربرد تکنیک های سنجش از دور و GIS و مدل RUSLE در پهنه بندی فرسایش و برآورد رسوب حوضه پگاه سرخ گتوند
314 کاربرد آنالیز عنصری و ایزوتوپی در تعیین کانی شناسی اولیه سازند سروک (کرتاسه میانی) و تفکیک سازند های سروک و ایلام در برش جیران بولاغ، ناحیه کرمانشاه
315 کاربرد هیدروژئوشیمی نمونه های آب معدن سنگ آهن گل گهر در بررسی وضعیت مناطق ایجاد کننده بار آبی مزاحم
316 کاربرد مدل ارتفاع رقومی و داده های سنجنده آستر برای تحلیل ساختارهای زمین شناسی سطحی جهت اکتشاف نفت( مطالعه موردی منطقه فسا)
317 کاربرد منطق فازی در تلفیق داده های سنجنده+ ETM، ژئوفیزیک هوایی و زمین شناسی برای بارزسازی مناطق دگرسان شده، منطقه چهارگنبد استان کرمان
318 کانی شناسی، پتروگرافی و پتروفابریک سنگ های دگرگونی منطقه شمال شرق گلپایگان
319 کانی شناسی فسفاتهای جیرود
320 کانی زایی فلوریت در سازند تیز کوه با نگرش ویژه به میانبارهای سیال، منطقه سواد کوه
321 کانهزائی پلیمتال گرمابی در کانسار آیقلعهسی (جنوبشرق تکاب)
322 کانه زایی ماگمایی- گرمابی آهن در منطقه پنجکوه، جنو بشرق دامغان
323 کیفیت شیمیایی منابع آب حوضه آبریز سد ابولفارس و تاثیر سازند گچساران بر آن
324 PETROGENESIS AND ORE DEPOSITS OF LATE CENOZOIC COLLISION VOLCANISM IN THE LESSER CAUCASUS, AZERBAIJAN
325 Iran´s Magnesite Deposits – Part of the Tethyan Ophiolite Magnesite Province
326 Comparison between Sequential Gaussian Simulation (SGS) of Choghart Ore Deposit and Geostatistical Estimation through Ordinary Kriging
327 کاربرد داده های سنجنده ASTER در ثبت دگرسانی دیرینه کراتر چادرملو، ناحیه بافق، ایران مرکزی

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره های جدید ژورنال

پشتیبانی