ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

2007-11-19
127 مقاله ارائه شده در دهمین کنفرانس دینامینک شاره ها که 9 تا 11 آبان 1385 در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه یزد برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد. این مقالات در 1466 صفحه ارائه شده اند.

1 طراحی پارامتریک پروفیل پره های توربین با روش B-Spline و تحلیل جریان سیال درشبکه پره های طراحی شده
2 طراحی مدل آزمایشگاهی مخزن پیشران موشک سوخت مایع و تعیین تجربی ارتفاع بحرانی سیال در خروجی آن
3 شبیه سازی عددی جریان سیال اطراف دو سیلندر مربعی پشت سر هم
4 شبیه سازی عددی جریان هوا و حرکت ذرات در ایمپاکتورهای مجازی
5 شبیه سازی عددی برخورد حباب ها در جریان آشفته
6 شبیه سازی عددی پخش و ته نشینی ذرات بیضوی در جریان های رقیق دو فاز گاز - جامد
7 شبیه سازی عددی یک برج خنک کن کارخانه سیمان، حل سیمان سه بعدی گاز و حرکت ذرات گرد و غبار
8 شبیه سازی و تحلیل دینامیکی سیستم دمش مولد گازی در یک موتور سوخت مایع خاص
9 شبیه سازی مشخصه های فن گریز از مرکز
10 شبیه سازی مدل تغییرات پروفیل سطوح جریان و بستر در کانالهای فرسایش پذیر
11 سرعت لغزش و پرش دمایی درناحیه ورودی میکروکانالهای ذوزنقه ای با دمای دیواره ثابت
12 ساخت و آزمایش دستگاه تونل فیلم مایع به منظور مشاهده خطوط جریان حول اجسام دو بعدی
13 روش جدید شماره گذاری مجدد برای روشهای ضمنی - خطی بر روی شبکه های بی سازمان
14 روش نظریه نواری در تحلیل نیروهای آیرودینامیکی وارد بر بال یک بالزن
15 روش کامپکت حجم محدود درجه چهار برای شبیه سازی گردابه های بزرگ
16 حذف نوسانات سیستماتیک غیر فیزیکی در حل لاگرانژی میدان سیال
17 حل عددی جریان همراه با کاویتاسیون بر روی کاویتاتور دو بعدی با تقارن محوری
18 حل عددی کاویتاسیون جزئی بر روی هیدروفویلهای دو بعدی با استفاده از توزیع گردابه در مرز جریان
19 حل معادلات آب کم عمق با استفاده از روش فشرده ترکیبی تعمیم یافته
20 حل معادلات ناویر - استوکس درجریان های ناپای حاصل از ارتعاش لوله بین لوله های هم مرکز با مقاطع یکنواخت و غیر یکنواخت پله ای و مخروطی
21 حل میدان با احتساب واکنشهای شیمیایی غیرتعادلی به منظور محاسبه چگالی الکترونی اطراف یک جسم با دماغه پخ
22 جریان سیال غیر نیوتنی در مبدل میکروکانالی سه بعدی
23 جریان سکوی متقارن محوری بر روی استوانه ی نامحدود و انتقال حرارت از آن ، همراه با حرکت محوری و دورانی استوانه و نفوذ سطحی متغیر با زمان سیال از دیواره ی آن
24 جریان متلاطم فراصوتی روی موشک به همراه پلوم خروجی از آن
25 جریان فراصوتی در میکروکانال ها با شرط مرزی لغزشی
26 تعیین موقعیت بهینه سوراخ تزریق در خنک کاری غشایی یک استوانه
27 تعیین فرکانس ها و توابع ویژه آکوستیکی محفظه احتراق
28 تخمین سریع داده های آیرودینامیکی با استفاده از روش تجزیه متعامد بهینه
29 تحلیل عددی روند استهلاک شدت چرخش برای جریان چرخشی داخلی متلاطم
30 تحلیل عددی میدان جریان و دما در روش خنک کاری لایه ای از طریق یک ردیف سوراخ با هندسه بیضوی
31 تحلیل جریان سیال غیر نیوتنی توانی به روش ترکیبی حجم - اجزای محدود
32 تحلیل جریان سوپر کاویتاسیون دو بعدی به وسیله ی روش المان مرزی
33 تحلیل جریان روغن در یک یاتاقان لغزنده با بررسی نیروهای لزجت و اینرسی
34 تحلیل اختلاط سیال غیر نیوتنی درون اکسترودر تزریق پلاستیک بر پایه تئوری آشوب
35 تحلیل میدان آکوستیک حاصل از جریان لایه ای تراکم پذیر بر روی حفره
36 تاثیر دمای شعله و گرادیان دما بر نرخ سوزش موتور سوخت جامد با ورودی هو
37 توسعه و کاربرد روش تسخیر ورتیسیته تراکم پذیر برای جریان های گردابه غالب دو بعدی
38 توزیع سرعت در مختصات (r,q) و مقایسه آن در مختصات (x,y) برای جریان ریزشی محلول برومید لیتیوم و آب بصورت فیلم حول لولهافقی با مقطع دایره
39 تکامل معادله ی مواد یک سیال گرادیان درجه ی سوم بر پایه ی مدل پیوسته ی کلاسیک و ترمودینامیک برگشت ناپذیر خطی
40 بررسی عددی جریان هوای القاء شده توسط یک بادگیر به عنوان عامل تهویه طبیعی در داخل یک ساختمان نمونه
41 بررسی عددی تبخیر قطره در جریانهای دو فاز آشفته
42 بررسی عددی تاثیر پارامترهای مختلف در زمان انجماد سیال جاری درون لوله
43 بررسی عددی اثر پیش آمیختگی جزئی و افزودن هیدروژن در کاهش آلاینده های ناشی از احتراق گازطبیعی
44 بررسی عددی اثر ملحقات بر انتقال حرارت و افت فشار در جریان سه بعدی در لوله
45 بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی آرام در جریان بر روی دو مانع مربعی در داخل کانال
46 بررسی عددی یک نمونه گیر ذرات معلق با دیواره های ضخیم در نسبتهای سرعت بال
47 بررسی عددی و تجربی نسبت دمش و زاویه تزریق بهینه در پدیده خنک کاری لایه ای از طریق شیار پیوسته
48 بررسی عملکرد یاتاقان های ژورنال هیدرودینامیکی با آمولسیون بر مبنای آب
49 بررسی شکل هندسی بر عملکرد سیکلون بکمک شبیه سازی عددی
50 بررسی جریان سیال و انتقال حرارت جابجایی اجباری در کانال با وجود موانع با آرایش های مختلف
51 بررسی تشکیل جت پر سرعت در دتونیشن های گازی و تاثیر آن روی جبهه دتونیشن
52 بررسی تجربی جریان سیال در منیفولد ورودی موتور گازسوز M355G
53 بررسی تجربی جریان مغشوش باد روی سقفهای قوسی شکل با دستگاه سیم داغ و مقایسه با حل عددی
54 بررسی تجربی انتقال حرارت جابجایی آزاد در جریان آرام از صفحات مثلثی شکل دما ثابت به کمک شبیه سازی انتقال جرم به روش الکتروشیمیایی
55 بررسی تجربی و عددی اختلاط آشوبناک ذرات در همزن جریان استوکس
56 بررسی تجربی و تحلیلی توربین جریان شعاعی تک ورودی
57 بررسی تئوری و تجربی رفتار جت آزاد مثلثی و تعیین مشخصه های آن
58 بررسی توانایی مدل k-e عدد رینولذر پایین لاندر و شارما (LS) در پیش بینی مشخصات جریان اطراف یک سیلندر مربعی در حالت دائمی و غیر دائمی
59 بررسی اثرات مخزن روی جریان الکترواسموتیک مایع در ریزمجراهای تخت
60 بررسی اثر زمان اقامت بر تشکیل و انتشار NO در شعله جت مغشوش غیر پیش مخلوط CO/H2/N2
61 بررسی اثر آلودگی سطح پره توربین باد روی عملکرد استاتیکی آن
62 بررسی اثر موقعیت و چیدمانهای مختلف بافل بر عملکرد حوضچههای رسوبگذار دایروی
63 بررسی اثر فیلتر و اتلاف عددی بر روی دقت روش تفاضل محدوده فشرده
64 بررسی انتقال حرارت و افت فشار در طی فرایند چگالش فیلمی درون لوله بیضوی با شیب کم
65 بررسی نیروی درگ تداخلی بالک و بدنه یک شناور غوطه ور
66 بررسی مطالعه تجربی میدان جریان ترنسونیک نزدیک یک شکاف طولی در دیواره تونل باد ترنسونیک
67 بررسی مشخصات جریان جت در روزنه مثلثی با روشهای مختلف سرعت سمجی
68 بررسی مولفه های تنش رینولدزی در دنباله نزدیک مغشوش با استفاده از جریان سنج سیم داغ
69 بررسی کیفی و کمی جبهه زایی برای بیشینه بارش جبهه ای با توجه به نظام های همدیدی موثر بر روی منطقه خراسان
70 برهمکنش امواج درونی ایجاد شده در مرز یک شاره چنیه بندی شده شاره اختلاطی با تلاطم نزدیک مرز
71 بهینه سازی آیرودینامیکی سطح مقطع بال با استفاده از روش گرادیانی
72 بهینه سازی هندسه بالک برای گرمایش آیرودینامیکی کمینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک
73 بهینه سازی معیار همگرایی در روش تمام ضمنی حل جریان های غیر لزج پای
74 بهینه سازی منحنی پره ایرفویل بااستفاده از الگوریتم ژنتیک به همراه حل عددی جریان لزج
75 اعمال روش مرز محصور به حل شبه طیفی فوریه ب استفاده از فیلتر هلمهولتز
76 اصلاح کد مهندسی برای افزایش دقت محاسبه ضرایب مگنس در پرتابه های دورانی
77 اصلاح Leray معادلات رتبه کاسته POD-Galerkin در یک میدان جریان آشفته دو بعدی آماری همگن
78 استخراج ساختارهای متجانس در جریان آشفته دو بعدی آماری همگن و همسانگرد به روش تجزیه متوسط مودال (MMD)
79 استفاده از فین جهت کنترل انتقال حرارت جابجایی آزاد در محیط با اختلاف دمای شدید
80 ارزیابی روش های پانل و شبکه گردابه به همراه مدل سازی دنباله آزاد جهت محاسبات ایرودینامیکی روتور بالگرد در پرواز ایستابی
81 ارائه یک روش طراحی دیفیوزرهای مافوق صوت لیزرهای دینامیک گاز (GDL)
82 ارائه یک روش محاسبه چگالی در جریان های با سطح مشترک به روش واف
83 اثرات تثبیت میدان کامپیوتری بر فشار و سرعت های ناپایا حاصله از مرزهای متحرک در جریان های لایه ای بین لوله ای - آنالیز دو بعدی
84 اثر زاویه حمله بر جریان دنباله نزدیک مغشوش به کمک جریان سنج سیم داغ
85 اثر تغییر موقعیت تولیدکنندة گردابة باله مثلثی همگرا بر انتقال حرارت و جریان سیال در مبدل های حرارتی لوله پره ای
86 اثر اشتعال در یک ناحیه حلقه ای بر فرایند گذر احتراق آشفته به انفجار
87 اثر پدیده EHD بر کنترل لایه مرزی ورقه ای روی استوانه به کم دو الکترود سیمی و دو الکترود نواری چسبیده به سطح استوانه
88 اثر نسبت ابعادی یک مقطع مستطیلی در شکل گیری عدد اشتروهال و تاثیر آن در تحریک لایه مرزی روی یک صفحه تخت
89 اندازه گیری و شبیه سازی عددی اثر پارامترهای مهم بر تولید دوده صنعتی
90 آنالیز عددی جریان دو بعدی مغشوش اطراف ساختمانه با سقف قوسی و سقف صاف
91 پس پردازش پیش بینی مدل MM5 برای دمای بیشینه و کمینه در دو متری سطح زمین با استفاده از یک فیلتر کالمن ساده
92 مطالعه عددی جریان دو بعدی محترق غیر تعادلی دائم در شتابدهنده رم
93 مطالعه تجربی اثر صوت روی توربولانس یک تونل باد
94 مدیریت حرارت در پیل سوختی غشا پلیمری (PEMFC) به روش مدل سازی عددی
95 مدلسازی عددی جریان در توربین فراصوت ضربه ای
96 مدلسازی عددی جریان جابجایی طبیعی آشفته بین دو کره هم مرکز دما ثابت
97 مدلسازی عددی تاثیر بافل بر روی ناپایداری احتراق محفظه های احتراق
98 مدلسازی عملکرد توربینهای توربوچارجری جریان شعاعی دو ورودی و مقایسه آن بانتایج تجربی
99 مدلسازی سه بعدی و محاسبه نیروهای آیرودینامیکی وارد بر دو خودرو در حین عبور از مقابل یکدیگر
100 مدلسازی رتبه کاسته متعادلات آب کم عمق دو بعدی بدون تصویر گالرکین در یک چارچوب بدون معادله
101 مدلسازی جریان در شیپوره با احتساب جریان اطراف آن
102 مدلسازی تشکیل قطره در فرآیند میعان در دستگاه اویلری-لاگرانژی
103 مدلسازی تحلیلی دینامیک رشد حباب در میکروکانال ه
104 مدلسازی احتراق در یک مشعل متخلخل با احتساب اثرات تشعشعی جامد
105 مدلسازی اندرکنش بین میکروحباب و جریان سیال ب استفاده از گردابه های تصادفی
106 مدل سازی عددی پدیده سوپر کاویتاسیون بر روی هندسه های متقارن محوری با استفاده از روش نسبت حجمی سیال (VOF)
107 مدل سازی سه بعدی پیل سوختی غشائی پلیمری (PEM)
108 مدل سازی تلاطم در معادلات حاکم بر جریان های ب سطح مشترک
109 مدل سازی آغازش دتونیشن در ابر هوا - سوخت
110 مدل سازی و حل عددی فرایندهای الکتروشیمیایی باتری
111 مدل هیدرودینامیک یک بعدی حرکت یون ها و اتم ه در یک SPT
112 محاسبه ضرائب هیدرودینامیک جانبی با استفاده از روشهای دینامیک سیالات محاسباتی و Missile Datcom
113 محاسبه ضریب دیفیوژن در سیالات لنارد- جونز در محیط متخلخل با منافذ در مقیاس نانو با روش دینامیک مولکولی
114 محاسبه تلفات ترمودینامیکی برای جریان دو فازی مافوق صوت در یک شیپوره
115 مقایسه عملکرد نوعی انژکتور پیچشی ساخت داخل ب نمونه اصلی آن
116 مقایسه حل جریان لزج و غیر لزج اطراف روتور بالگرد در پرواز ایستایی با استفاده از یک شبکه بی سازمان
117 مقایسه مدلهای مختلف تعیین کشش سطح در مساله شکست سد درون یک محفظه بسته
118 کاهش ضریب پسای اجرام متحرک در زیر آب با استفاده از رووش تزریق محلولهای رقیق پلیمری
119 کنترل لایه مرزی ورقه ای روی استوانه در اعداد رینولدز پایین با استفاده از روش فعال الکتروهیدرودینامیک (EHD)
120 UNO SCHEME FOR STEDY AND TRANSIENT COMPRESSIBLE FLOW IN PRESSURE-BASED METHOD
121 Two-Dimensional Hydrodynamic Analysis of Turbulent Flow in Journal Bearings
122 The Effect of Rate of Expeansion on the Nucleainng Steam in a Supersonic Lavel Nozzle
123 Simulation of Flow Around A Spur Dike Using Shallow Water Equations and Multi-Block Method
124 Neural Network Modeling of Axial Flow Compressor Off-design Performance
125 Experimental Measurement of Pressure Coefficients arounnd Various Opening of Typical Wind Catchers
126 Developing Non-Newtonian Flow between Two Parallel Plates
127 3-D Simulation of Sedimentation in Turbidity Currents

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره های جدید ژورنال

پشتیبانی