ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

2006-11-4
مجموعه مقالات سومین همایش ملی فرسایش و رسوب به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد.

173 مقاله ارائه شده در سومین همایش ملی فرسایش و رسوب که شامل 895 صفحه است، به صورت کامل به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد. این همایش در سال 1384 توسط مرکز تحقیقات خاک و آبخیزداری کشور برگزار شده است.

مجموعه مقالات اولین همایش علمی-تحقیقی مدیریت امداد و نجات (1381) طی چند روز آینده در بانک مقالات درج میشود.

1.فرمول بندی فرسایش خاک به منظور کاربری بهینه اراضی
2.فرسایش و رسوبگذاری در ساحل شرقی استان گلستان و شکل گیری تالاب گمیشان در بازه زمانی 1346 تا 1370
3.فرسایش توده ای ساحل رودخانه، تخریب اراضی و پیامدهای آن
4.کاربرد و ارزیابی مدل HEM در تخمین فرسایش مراتع تالش
5.کاربرد روش مکان یابی سطوح موثر بر اوج سیلاب در پیش بینی نتایج علمیات کنترل سیل، فرسایش و رسوب
6.کاربرد سنجش از دور و نرم افزار ERDAS در تهیه شکل کاربری اراضی
7.کاربرد صفحات مستغرق در پیشگیری از ورود رسوب به آبگیره
8.مقایسه فرسایش خاک در عرصه های دیم زار، دیم زار رها شده ، مرتعی و جنگلی حوزه آبخیز کسیلیان - مازندران
9.مقایسه فعالیت های آبخیزداری در کنترل فرسایش و رسوب
10.مقایسه کارآیی شبکه عصبی مصنوعی در تهیه منحنی سنجه رسوب
11.مقایسه و ارزیابی وضعیت پوشش گیاهی در قبل و بعد از عملیات آبخیزداری در قسمتی از حوزه شهری مسجد سلیمان در استان خوزستان
12.مقایسه تولید رسوب و رواناب در کاربری کشاورزی رها شده و مرتع فقیر
13.مقایسه دو روش MPSIAC و EPM در برآورد فرسایش و رسوب در استان آذربایجان شرقی (مطالعه موردی: زیر حوزه بجوشین چای حوزه ارس)
14.مقایسه روش های تجربی برآورد بار بستر مواد رسوبی دانه درشت
15.مقایسه روش ارزیابی توان اکولوژیکی با وضعیت موجود استفاده از سرزمین (مطالعه موردی: حوزه های کهک و کبار قم)
16.منشایابی رسوبات بادی منطقه فدیشه نیشابور
17.منشاء یابی رسوبات حوزه آب باریک بم
18.محاسبه انتقال بار کف غیر یکنواخت در رودخانه ها (مطالعه مورردی رودخانه کرج)
19.محاسبه رسوبدهی زیر حوزه های حوزه آبخیز چنداب با استفاده از کانی های رسی
20.مطالعه پدیده های حاصل از فرسایش در حوزه آبریز رودخانه بارنیشابور - شمال شرق ایران
21.نقش مدیریت و بهره برداری از اراضی لسی مراوه تپه در شمال شرق ایران بر نفوذپذیری و فرسایش خاک
22.نقش پوشش گیاهی در کنترل فرسایش خندقی
23.نقش پوشش گیاهی در تثبیت کناری رودخانه قره چای
24.نقش ریشه گیاهان در تغییر برخی از خصوصیات خاکهای مناطق لغزشی حوزه سید کلاته رامیان
25.نقش علف و تیور درکاهش فرسایش خاک و رسوب
26.نقش عملیات کتیراگیری در کنترل روانآب
27.واسنجی مدل نفوذ هورتون در اراضی حوزه آبخیز نمرود فیروزکوه ، استان تهران
28.واسنجی رابطه درجه رسوبدهی و رسوبدهی ویژه مدل تجربی MPSIAC در برآورد رسوب حوزه های آبخیز کوچک
29.پهنه بندی فرسایش و رسوبگذاری در خورهای گناوه تا ریگ به روش GIS
30.پهنه بندی آماری خطر زمین لغزش بر روی سازند شوریجه در محیط GIS (مطالعه موردی: حوزه اسطرخی شیروان - شمال شرق ایران)
31.پراکنش آبکندها در اقالیم مختلف استان گلستان
32.آبخیزداری سنتی ابزاری برای ترویج بهره برداری بهینه از منابع تولید و اشتغال زایی (مطالعه موردی: در غرب کردستان)
33.افزایش ضریب پایداری توده خاک مناطق شیبدار بوسیله گونه های درختی
34.امکان سنجی گروه بندی هیدرولوژیکی سازندهای زمین شناسی در حوزه آبخیز سفید رود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
35.امکان سنجی استفاده از آب رودخانه زهره در آبشویی اراضی دلتایی
36.انتخاب مناسب ترین توزیع فراوانی برای پیش بینی دبی حداکثر لحظه ای با استفاده از روش AHP
37.اندازه گیری فرسایش خاک و برآورد آن با USLE در دیم زاره
38.اثر مقیاس زبری در جریان غیر یکنواخت در کانال های شنی و قلوه سنگی
39.اثر مدیریت های مختلف چرای دام بر میزان رطوبت و نفوذپذیری خاک منطقه سمیرم در استان اصفهان
40.اثر پخش سیلاب بر برخی از خصوصیات خاک
41.اثر تغییر کاربری اراضی مرتعی بر هدر رفت خاک ، مواد آلی و عناصر غذایی در منطقه چشمه علی استان چهار محال و بختیاری
42.اثرات اقتصادی فعالیتهای آبخیزداری در رابطه با فرسایش خاک در حوزه آبخیز قشلاق سنندج
43.اثرات تغییر کاربری بر رسوبدهی حوزه آبخیز رابر
44.ارائه یک مدل و الگوریتم جدید برای بازسازی داده ها گم شده هیدرولوژی
45.ارزیابی مدلهای هیدرولوژیکی در برآورد بار معلق رسوبی جریان پایه و سیلابی در حوزه سد ایلام
46.ارزیابی یک مدل فرآیندی فرسایش خاک برای فرآیندهای ناشی از اثر بارندگی
47.ارزیابی یک مدل فرآیندی فرسایش خاک برای یک نمونه از خاک های منطقه ائل گلی تبریز
48.ارزیابی پروژه های آبخیزداری حوزه آبخیز هفتان شهرستان تفرش در حفاظت و مدیریت پایدار خاک
49.ارزیابی تاثیر تیمار قرق در مراتع بر کاهش فرسایش خاک و تولید رسوب
50.ارزیابی تغییرات عامل فرسایش پذیری خاک به روش وزنی در مدل USLE و RUSLE به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی در خاک های شمال شرقی استان لرستان
51.ارزیابی روند رسوب گذاری در پشت سدهای انحرافی (مطالعه موردی: سد انحرافی دز)
52.ارزیابی روش های پهنه بندی خطر زمین لغزش درمقیاس 1:50000 (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دماوند)
53.ارزیابی روش پهنه بندی خطر زمین لغزش به روش حائری - سمیعی (مطالعه موردی : حوزه ابخیز خلین دره استان گلستان)
54.ارزیابی روش رسوب شناسی در منشا یابی و سهم مشارکت سازندهای زمین شناسی در حوزه های آبخیز
55.ارزیابی روشهای آماری در برآورد بار معلق رودخانه راز آور
56.ارزیابی راهکارهای حفاظت و مدیریت خاک در اراضی کشاورزی
57.ارزیابی زیست محیطی پروژه پخش سیلاب منطقه آبخوان داورزن - سبزوار
58.ارزیابی عملگرهای مدل منطق فازی در تهیه شکل سیمای فرسایش (مطالعه موردی: حوزه آبخیز داورزن شهرستان سبزوار)
59.استفاده از تکنیک تحلیل مولفه های اصلی برای تعیین عوامل موثر بر میزان رسوبزایی حوزه های آبخیز
60.استفاده از تصاویر ماهواره ای در تهیه شکل کاربری و پوشش زمین در منطقه دشت قم
61.استفاده از رواناب سطحی برای افزایش تولیدات مراتع فرسوده به روش آگرواکولوژی (مطالعه موردی : استان خراسان)
62.استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم در تعیین روش مناسب برخورد با خطر زمین لغزش (مطالعه موردی : زمین لغزش باریکان)
63.بکارگیری داده های ماهواره ای و سامانه اطلاعات جغرافییایی در برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از مدل MPSIAC (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شرفخانه - شبستر)
64.بازیافت و احیاء اراضی دلتایی با استفاده از سدهای جزر و مدی (مطالعه موردی دلتای رودخانه زهره)
65.برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از اطلاعات رسوبسنجی و محاسبه رسوب بار معلق در حوزه های آبریز رودخانه های استان خوزستان
66.برآورد فرسایش آبی حوزه های آبخیز کشور با استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی
67.برآورد کمی و کیفی فرسایش خاک و تولید رسوب به روش MPSIAC با استفاده از GIS (مطالعه موردی حوزه آبخیز کشت)
68.برآورد میزان تولید رسوب بالادست آبخوان کوهدشت از طریق اندازه گیری رسوبات انباشتی داخل بانکته
69.برآورد میزان رسوبگذاری سالانه دریاچه مهارلو با استفاده از cs137
70.برآورد ارزش کاکردهای غیر تجاری و مراتع کشور از دیدگاه آبخیزداری
71.برآورد توزیع مکانی فرسایش و رسوبگذاری بر اساس مدل RUSLE در محیط GIS
72.برآورد شدت فرسایش و میزان رسوب با استفاده از مدل MPSIAC و EPM (مطالعه موردی: بخش شرقی زیر حوزه املا لاسم ازحوزه آبخیز هراز مازندران)
73.بررسی فرسایندگی باران در سطح کشور
74.بررسی فرسایش پذیری خاک در واحدهای اراضی حوزه تلوار چای
75.بررسی فرسایش رودخانه کن، درمحدوده پل سه راهی دهکده المپیک
76.بررسی قابلیت استفاده از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا در تشخیص برخی از اشکال فرسایش در استان تهران
77.بررسی کاربرد روش فازی کریگینگ در برآورد توزیع مکانی بارندگی سالانه
78. بررسی کاربرد روشهای آماری چند متغیره با استفاده از متغیرهای مجازی در تهیه شکل پهنه بندی خطر حرکتهای توده ای (مطالعه موردی: بخشی از حوزه کارون جنوبی)
79.بررسی مکانیزم های جداسازی رسوب در ورودی آبگیره
80.بررسی منابع رسوب خور ریگ
81.بررسی مورفولوژیک آبکندهای استان کرمان
82.بررسی میزان کارائی روشهای پهنه بندی خطر لغزش نیلسون اصلاح شده و انجمن زمین شناسی مهندسی تایوان در حوزه آبخیز کن - سولقان
83.بررسی میزان تاثیر ریشه درختان در پایداری شیب های طبیعی خاکی
84.بررسی نقش فاصله و ارتفاع بندهای اصلاحی در هزینه و عملکرد آنه
85.بررسی نقش آموزش عمومی و مشارکت مردمی در اثر بخشی طرح های حفاظت خاک
86.بررسی نقش تشدید فعالیت های انسانی در دره های کوهستانهای نیمه خشک بر فرسایش خاک
87.بررسی نقش تغییر کاربری اراضی در ناپایداری اراضی شیبدار در حوزه آبخیز سید کلاته رامیان
88.بررسی و مقایسه کارایی مدل های تجربی در تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش به وسیله GIS
89.بررسی و برآورد شاخص فرسایندگی باران با استفاده از پارامترهای بارندگی - منطقه بابلسر
90.بررسی ویژگی های مورفوکلیماتیک آبکندهای استان خراسان
91.بررسی ویژگی های مورفومتری فرسایش آبکندی در منطقه ارمند، استان چهارمحال و بختیاری
92.بررسی ویژگی های آبکندها در حوزه های آبخیز سمل و گناوه در استان بوشهر
93.بررسی وضعیت تخریب اراضی در ایران
94.بررسی پوشش گیاهی و مدیریت چرای دام در فرسایش خاک مراتع لسی مراوه تپه
95.بررسی آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی تثبیت زمین های حاشیه رودخانه زنجانرود
96.بررسی آزمایشگاهی پیش بینی اثر آب شکن فرعی بر آب شستگی دماغه اولین آب شکن
97.بررسی آزمایشگاهی حداکثر عمق آبشستگی در دماغه ی اولین آب شکن
98.بررسی اثر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک بر فرسایش پذیری در خاکهای کشاورزی
99.بررسی اثر تندی و جهت شیب در فرسایش مارنها با استفاده از بارانساز مصنوعی در حوزه آبخیز گیوی چای در استان اردبیل
100.بررسی اثر توزیعی عوامل موثر در خطای نقشه های تولید رسوب مدلهای EPM و MPSIAC
101.بررسی اثر تغییرات عمق خاک و شیب بر میزان تولید رسوب
102.بررسی اثر شیب دار بر فرسایش بین شیاری در شرایط آزمایشگاهی
103.بررسی اثر شیب زمین، شرایط رطوبتی خاک و کاربری اراضی در زمان شروع رواناب
104.بررسی اثرات رسوبگذاری در پایین دست حوزه آبخیز هراز
105.بررسی ارتباط بین اقلیم و مناطق آبکندی در استان زنجان
106.بررسی ارتباط خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای لسی با اشکال فرسایشی در حوزه های آبخیز اترک و گرگانرود در استان گلستان
107.بررسی برخی از عوامل موثر بر زمین لغزش (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جلیسان)
108.بررسی برخی از عوامل موثر در تخریب منابع آب و خاک و پیامدهای اقتصادی - اجتماعی آن در کشور
109.بررسی بعضی از علل و عوارض بروز فرسایش آبی در حوزه آبخیز گل آباد اردستان در ایران مرکزی
110.بررسی تاثیر کشت گیاهان علوفه ای در کاهش رواناب و حفاظت خاک در مناطق ییلاقی رودسر
111.بررسی تاثیر واحدهای زمین شناسی در رسوبدهی حوزه آبخیز قره کهریز
112.بررسی تاثیر پوشش پلاستیکی در تولید رواناب و نگهداشت رطوبت خاک
113.بررسی تاثیر پخش سیلاب بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک در ایستگاه آبخوانداری تنگستان در استان بوشهر
114.بررسی تاثیر استقرار پوشش گیاهی در کناره های بستر رودخانه در فرسایش کناری رودخانه ای (مطالعه موردی : رودخانه هراز)
115.بررسی تاثیر بهره برداری های مختلف اراضی در کاهش روانآب و رسوب
116.بررسی تاثیر بهره برداری بهینه از اراضی در تقلیل فرسایش و رسوب
117.بررسی تاثیر تبدیل اراضی مرتعی به دیمکاری در فرسایش و تولید رسوب
118.بررسی تاثیر رسوبات عرصه پخش سیلاب آب باریک بر خصوصیات فیزیکی خاک
119.بررسی تاثیر شدت چرا بر تولید رواناب و رسوب با دو روش اندازه گیری مستقیم و مدل RUSLE
120.بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه تاثیر پخش سیلاب بر ویژگی های خاک
121.بررسی تغییرات فرسایش و رسوب سواحل استان گیلان
122.بررسی تغییرات کیفی آبهای سطحی و زیر زمینی استان زنجان
123.بررسی تغییرات کاربری و فرسایش حوزه آبخیز کرخه با استفاده از تصاویر ماهواره ای TM1988 و ETM2002 و ارزیابی نقش آن در کیفیت فیزیکی و شیمیایی رودخانه کرخه
124.بررسی تغییرات رسوب و فرسایش در دوره زمانی قبل و بعد از اجرای عملیات آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز یکانات مرند)
125.بررسی تغییرات رطوبت خاک در عرصه پخش سیلاب زنجان
126.بررسی جنبه های اقتصادی زمین لغزش (مطالعه موردی: زمین لغزش جاده هراز)
127.بررسی خصوصیات اقلیمی و مرفولوژیکی آبکندها (مطالعه موردی: استان قم)
128.بررسی روش تهیه نقشه اشکال فرسایش 25000:1 مطالعه موردی: حوزه آبخیز کن و سولقان
129.بررسی رابطه کاهش فرسایش خاک و افزایش تولید در زراعت دیم
130.بررسی رابطه ویژگیهای مورفولوژی آبکند با خصوصیات خاک درمنطقه کندوران هرمزگان
131.بررسی رابطه بین پسرفت خاک با جابجایی زمانی و مکانی دام در مرتع
132.بررسی رابطه بین بارندگی فصلی و پدیده های هواشناسی در حوزه دریاچه ارومیه
133.بررسی رابطه بین تغییرات رطوبت در پروفیل خاک در مراحل مختلف رشد گونه ها در عرصه پخش سیلاب
134.بررسی رابطه بارندگی و تغییرات زمانی بار معلق رودخانه اوغان
135.بررسی رابطه شدت بارندگی با انرژی جنبشی واحد بارندگی و تعیین فرسایندگی سالانه باران در استان کردستان
136.بررسی رسوب شناسی لسهای مناطق قپان و دره ناهار خوران استان گلستان از دیدگاه مرفومتری
137.بررسی رسوبات حمل شده توسط سیلاب در دشت امامزاده جعفر گچساران
138.بررسی رسوبدهی حوزه های آبخیز با تاکید بر سنگ شناسی سطحی (مطالعه موردی : حوزه های آبخیز سولدره شرقی و غربی سمنان)
139.بررسی سازگاری سه گونه آکاسیا به منظور تثبیت بیولوژیکی تپه های شنی در استان خوزستان
140.بررسی شاخص فرسایندگی باران در مدل USLE (مطالعه موردی : در استان اصفهان)
141.بررسی شاخص فرسایندگی باران در اراضی دیم
142.بررسی طرح اجرائی کنترل سیل شهر هرسین
143.بررسی علل فرسایش طبیعی و تشدید شونده در منطقه کرچمبوی استان اصفهان
144.بررسی عملکرد ته نشست رسوب بر میزان نفوذپذیری شبکه های پخش سیلاب و ارائه راهکارهای مناسب بمنظور افزایش کارایی طرح های پخش سیلاب
145.بررسی عملکرد سدهای تاخیری و رسوب گیری در استان اصفهان
146.بررسی عوامل موثر در تشکیل و توسعه فرسایش خندقی در حوزه آبخیز سرخ آباد مازندران
147.بررسی عوامل موثر در رسوبدهی معلق حوزه آبخیز گرگان رود با استفاده از معادلات رگرسیونی
148.بررسی عوامل ایجاد فرسایش خندقی در حوزه آبخیز سرخ آباد مازندران با استفاده از GIS
149.بررسی عامل فرسایش پذیری خاک در کاربریها و تیپ های اراضی مختلف در حوزه آبخیز چم انجیر
150.بررسی عددی رسوبات از طریق تونل تحتانی سد
151.تهیه نقشه تولید رسوب برای ایران و اولویت بندی حوزه های آبخیز از نظر رسوبدهی
152.تهیه نوموگراف برآورد حجم رسوبات در سدهای اصلاحی
153.تهیه و ترسیم منحنی های عمق - سطح - تداوم در استان تهران
154.توسعه مدل توزیعی زمان تمرکز حوزه های آبخیز با بکارگیری GIS و برنامه نویسی شی گر
155.تاثیر کاربری اراضی بر برخی از شاخص های فیزیکی ، شیمیایی و فرسایشی خاکهای لسی در حوزه قرناوه استان گلستان
156.تاثیر کاربرد زمین بر تولید ذرات معلق ورودی به دریاچه زریوار
157.تاثیر پوشش سنگی بر روی فرسایش و رسوب دو نوع خاک با استفاده از فلوم و شبیه سازی باران
158.تاثیر پخش سیلاب بر خصوصیات فیزیکی خاک در آبخوان میانکوه - استان یزد
159.تاثیر اجرای طرحهای مرتعداری در جلوگیری از فرسایش خاک در استان ایلام
160.تاثیر تغییر استفاده از اراضی در تولید رسوب
161.تاثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در رخداد فرسایش خندقی و مرفولوژی خندق ه
162.تجزیه و تحلیل منطقه ای رسوب معلق بر مبنای پردازش تصاویر ماهواره ای و تحلیل های GIS
163.تحلیل روابط آورد رسوب در ایستگاه های هیدرومتری حوزه هندیجان - جراحی
164.تحلیل سینوپتیکی و تعیین آب قابل بارش و شاخص های ناپایداری منجر به سیل در غرب کشور
165.تدقیق شکل کاربری کشور با کمک DEM راداری
166.تعیین تاثیر تخریب پوشش گیاهی و توسعه شهری در گسترش آبکندهای در جنوب استان فارس
167.تعیین تاثیر عوامل مدل های تجربی MPSIAC و EPM در برآورد رسوب
168.تعیین عمق سطح گسیختگی توده لغزشی - رسوبی گلدیان رودبار به روش ژئوالکتریک
169.حجم برآورد رسوبگذاری در مخزن سد وشمگیر به کمک منحنی های سنجه رسوب
170.روند یابی رسوب روشی مناسب برای طراحی سازه های رسوبگیر
171.رابطه بین خصوصیات شیمیایی خاک و مقدار سزیوم - 137 در خاک های حوزه پخش سیلاب طاسران - کبودرآهنگ
172.شبیه سازی فرسایش و رسوب با استفاده از مدلهای عددی و GIS
173.عوامل کنترل کننده فرسایش نوع تافونی درماسه سنگهای سازند نیزار، شمال شرق ایران

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره های جدید ژورنال

پشتیبانی