فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی انقلاب علوم انسانی اسلامی

چهارشنبه، 13 تیر، 1403
فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی انقلاب علوم انسانی اسلامی
اولین کنفرانس بین المللی انقلاب علوم انسانی اسلامی روز جمعه، 22 تیر، 1403 توسط موسسه آموزش عالی ادیب مازندران, مرکز علمی تقدیس در شهر ساری برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 17 تیر ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند

محورهای کنفرانس:

زبان و ادبیات کشورهای اسلامی
جغرافیای کشورهای اسلامی
علوم ورزشی اسلامی
آب و هواشناسی کشورهای اسلامی
تاریخ و تمدن کشورهای اسلامی
علوم اجتماعی و جمعیت شناسی اسلامی
علوم قرآن و حدیث
ادیان و عرفان
فلسفه و کلام اسلامی
آموزش و پروش اسلامی
روانشناسی اسلامی
تعلیم و تربیت اسلامی
علم اطلاعات و دانش شناسی اسلامی
علوم مالی و حسابداری اسلامی
باستان شناسی در تمدن اسلامی
محیط زیست کشورهای اسلامی
مطالعات زنان اسلامی
معارف اسلامی
اقتصاد اسلامی
ارتباطات و جامعه شناسی اسلامی
علوم سیاسی اسلامی
حقوق و فقه اسلامی
مدیریت اسلامی
شهرسازی و معماری اسلامی
هنر اسلامی
مدیریت تحول علوم انسانی
الگوی ایران پشرفته اسلامی
سیاست گذاری و حکمرانی اسلامی
فرهنگ و تمدن اسلامی
رسانه اسلامی

و... (اطلاعات کامل کنفرانس)