فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، مدیریت و کامپیوتر

دوشنبه، 28 اسفند، 1402
فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، مدیریت و کامپیوتر
اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، مدیریت و کامپیوتر روز جمعه، 18 خرداد، 1403 توسط موسسه آموزش عالی ادیب مازندران, مرکز علمی تقدیس در شهر ساری برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 27 فروردین ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند

محورهای کنفرانس

فناوری اطلاعات
مدیریت
کامپیوتر
برق
مکانیک

و... (اطلاعات کامل کنفرانس)

اخبار مرتبط با و ژورنالها