فراخوان مقاله اولین همایش ملی فلسفه برای کودک

سه شنبه، 3 بهمن، 1402
فراخوان مقاله اولین همایش ملی فلسفه برای کودک

اولین همایش ملی فلسفه برای کودک روز دوشنبه، 31 اردیبهشت، 1403 توسط دانشگاه بیرجند در شهر بیرجند برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 25 اردیبهشت ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند

محورهای کنفرانس:

ادبیات کودک
جایگاه ادبیات کودک و نوجوان در فکر پروری

تلفیق فلسفه و ادبیات

ویژگی های ساختاری داستان های فلسفه برای کودکان

کارکردهای طنز در فلسفه برای کودکان

آسیب شناسی ترجمه داستان های کودک

مطالعه ادبیات عامه در فکر پروری

مطالعه داستان های کلاسیک در فلسفه برای کودکان

مثنوی معنوی و فکر پروری

بررسی ادبی رمان های لیپمن

بررسی ادبی داستان های فکری فیلیپ کم

بررسی ادبی داستان های فکری آن مارگارت شارپ

بازنویسی داستان های فلسفه برای کودکان

سایر موضوعات مرتبط

روانشناسی
بررسی مولفه های هوش در کودکان

نقش فلسفه برای کودکان در بهبود اختلال یادگیری

مداخلات مختلف در جهت کاهش اختلال یادگیری

فلسفه برای کودک و اوتیسم

فلسفه برای کودکان و روان شناسی مثبت گرا

فلسفه برای کودکان و روان درمانی

بازی درمانی

قصه درمانی

فلسفه برای کودکان و و مهارت های زندگی

خانواده و فلسفه برای کودکان

تفکر و کودک

سایر موضوعات مرتبط

علوم تربیتی
جایگاه فلسفه برای کودکان در نظام آموزشی

نقد برنامه درسی فلسفه و منطق

آموزش فلسفه

آموزش منطق

جایگاه معلم در برنامه فلسفه برای کودکان

روش های تدریس فلسفه برای کودکان

تحلیل محتوای کتاب های تفکر و سبک زندگی دوره متوسطه اول

تحلیل محتوای کتاب های تفکر و سواد رسانه

فلسفه برای کودک و تربیت فرزند

طرح درس فلسفه برای کودکان

فلسفه برای کودکان و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

آموزش مجازی تهدیدات وفرصت ها در برنامه فلسفه برای کودکان

سواد رسانه ای و فکر پروری

اجرای فلسفه برای کودکان در مهد کودک

و سایر موضوعات مرتبط

فلسفه
تاریخچه فلسفه برای کودکان

مبانی فلسفی فلسفه برای کودکان

فلسفه برای کودکان و مفاهیم اخلاقی

فلسفه برای کودکان و مفاهیم متافیزیکی

فلسفه برای کودکان و مفاهیم منطقی

فلسفه برای کودکان و مفاهیم معرفت شناختی

فلسفه برای کودکان و زیبایی شناسی

مفهوم شناسی و نقش فلسفه و علم در فلسفه برای کودکان

نقش تسهیلگر در آموزش تفکر

تحلیل و بررسی کتاب راهنمای داستان های فلسفی

چالش ها و فرصت های فلسفه برای کودکان

محرک در برنامه فلسفه برای کودکان

کتاب راهنمای فلسفه برای کودکان

تفکر انتقادی

نقش پژوهش ها در شکل گیری و پویایی فلسفه برای کودکان

فناوری و فلسفه برای کودکان

خلاقیت

دین و معنویت
نقش فلسفه برای کودکان در معنویت بخشی
کودک، دین و فلسفه
رویکرد های تربیت دینی به آموزش تفکر
قرآن و فکر پروری
فکر پروری در متون دینی
هوش معنوی
فرصت ها و تهدیدهای تربیت دینی و اخلاقی در تربیت فلسفه برای کودکان

و... (اطلاعات کامل کنفرانس)