دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور

دوشنبه، 27 شهریور، 1402
دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور

دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور روز سه شنبه، 10 بهمن، 1402 لغایت چهارشنبه، 11 بهمن، 1402 توسط دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در محل دانشگاه برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند جهت ارسال مقالات خود در این دوره همایش حداکثر تا تاریخ 27 آبان با توجه به محورهای اصلی همایش اقدام نمایند

محورهای همایش:

۱
علوم دریایی
* علوم زیستی (جانوران دریا، بوم شناسی دریا، آلودگی دریا، زیست شناسی سلولی و ملکولی، زیست فناوری دریا)

* علوم غیر زیستی (فیزیک دریا، شیمی دریا، اقیانوس شناسی)
۲
منابع طبیعی دریا
* شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان، بوم شناسی شیلاتی، صید و بهره برداری آبزیان، فرآوری محصولات شیلاتی، بهداشت و بیماری آبزیان)

* محیط زیست دریا (سنجش از دور، تغییر اقلیم، تنوع زیستی، آلودگی آب‌های داخلی، ارزیابی اثرات توسعه)

* زمین شناسی دریا (ژئومورفولوژی و آمایش محیطی)
۳
اقتصاد و مدیریت دریا
* دریانوردی، حمل و نقل دریایی

* مدیریت بازرگانی دریا (گمرک، بنادر و مناطق آزاد)

* و...

(اطلاعات کامل همایش)