دومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و علوم انسانی

چهارشنبه، 27 اردیبهشت، 1402
دومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و علوم انسانی

دومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و علوم انسانی روز پنجشنبه، 25 خرداد، 1402 توسط دبیرخانه دائمی در شهر سیدنی-استرالیا برگزار می شود.

از دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند به حوزه علوم تربیتی و روانشناسی دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود در این دوره کنفرانس حداکثر تا 24 خرداد ماه با توجه به محورهای کنفرانس اقدام نمایند

محورهای همایش:

• روانشناسی
• روانشناسی بالینی
• روانشناسی عمومی
• و کلیه موضوعات مرتبط با روانشناسی


• علوم تربیتی
• آموزش و پرورش
• فلسفه تعلیم و تربیت
• برنامه ریزی درسی
• و کلیه موضوعات مرتبط با علوم تربیتی


• مطالعات اجتماعی
• جامعه شناسی مسائل اجتماعی
• برنامه ریزی رفاه اجتماعی
• مدیریت خدمات اجتماعی
• و کلیه موضوعات مرتبط با مطالعات اجتماعی

و...

(اطلاعات کامل کنفرانس)