اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد

چهارشنبه، 20 اردیبهشت، 1402
اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد

اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد روز پنجشنبه، 28 اردیبهشت، 1402 توسط موسسه آموزش عالی راه دانش بابل, مرکز علمی تقدیس در شهر بابل برگزار می شود

از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا 21 اردیبهشت 1402 ماه با توجه به محورهای این دوره کنفرانس اقدام نمایند

محورهای کنفرانس:

فناوری اطلاعات و ارتباطات:


مدیریت:


مهندسی صنایع:


حسابداری:


اقتصاد:


و...

(اطلاعات کامل کنفرانس)