اولین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و علوم انسانی

دوشنبه، 15 اسفند، 1401
اولین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و علوم انسانی

اولین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و علوم انسانی روز جمعه، 26 اسفند، 1401 توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار می شود

دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند می توانند جهت ارسال مقالات خود در این دوره کنفرانس حداکثر تا تاریخ 20 اسفند ماه با توجه به محورهای اصلی کنفرانس اقدام نمایند

محورهای کنفرانس:

• روانشناسی
• روانشناسی بالینی
• روانشناسی عمومی
• روانشناسی تربیتی
• روانشناسی شخصیت
• خانواده درمانی
•و...

(اطلاعات کامل کنفرانس)