دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی نیمه مجازی اوقات فراغت

دوشنبه، 8 اسفند، 1401
دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی نیمه مجازی اوقات فراغت

دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی نیمه مجازی اوقات فراغت روز چهارشنبه، 27 اردیبهشت، 1402 توسط دانشگاه امام رضا در شهر مشهد، محل دانشگاه برگزار می شود.

از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ 15 اردیبهشت ماه 1402 با توجه به محورهای این دوره همایش اقدام نمایند

محورهای همایش:

فناوری های دانش بنیان در کسب و کارهای ورزشی

نوآوری های کاربردی در توسعه کسب وکارهای ورزشی

غنی سازی اوقات فراغت ورزشی در اقشار مختلف (سالمندان، جوانان، شاغلین و ....)

غنی سازی اوقات فراغت در تربیت بدنی آموزش و پرورش

و...

(اطلاعات کامل همایش)