مقالات دوماهنامه پایش، دوره 22، شماره 1 منتشر شد

دوشنبه، 1 اسفند، 1401
مقالات دوماهنامه پایش، دوره 22، شماره 1 منتشر شد
مجموعه مقالات دوماهنامه پایش، دوره 22، شماره 1 که در سال 1401 منتشر شده بود با تعداد 10 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
دوماهنامه پایش (Payesh) توسط دکتر علی منتظری به صورت دوماهانه از سال 1380 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره 22، شماره 1 این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. ظهور سویه ها و زیرسویه های جدید SARS-CoV-۲ و اثربخشی واکسن ها


2. طراحی مدل خودتوسعه ای حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه ها


3. کیفیت زندگی سالمندان شهر تهران در پاندمی کووید-۱۹


4. مقایسه وضعیت اپیدمی کووید-۱۹ پیش و پس از اجرای برنامه واکنش سریع در جنوب شرق ایران


5. ارائه خدمات سلامت جنسی توسط ماما در مراکز جامع سلامت: یک پژوهش کیفی در ایران


6. بررسی سواد سلامت دهان و دندان مادران و ارتباط آن با وضعیت سلامت دهان و دندان کودکان ۳ تا ۶ ساله آنان


7. بررسی تاثیر دوره یادگیری الکترونیکی بدو ورود خدمت بر دانش مراقبین سلامت در حوزه مراقبت های بهداشت خانواده


8. بررسی مداخلات روانشناختی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن: یک مرور حیطه ای


9. بررسی شاخص های عملکردی بیمارستان های استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۸


10. بررسی وضعیت مقبولیت برنامه خود ارزیابی سلامت میانسالان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی