فراخوان فصلنامه مطالعات هنر و زیباشناسی

یکشنبه، 30 بهمن، 1401
فراخوان فصلنامه مطالعات هنر و زیباشناسی

به اطلاع پژوهشگران ارجمند می رساند:

از آنجایی که مقالات ارسالی جهت چاپ در شمارگان آتی نشریه مطالعات هنر و زیباشناسی به صورت ماهانه مورد بررسی قرار می­گیرند ؛ لذا از کلیه اساتید، دانشجویان و علاقه­مندان عرصه هنر دعوت می گردد نسبت به ارسال مقالات تالیفی و ترجمه خود در سایت نشریه به آدرس www.artstudiesmag.ir در قسمت پنل کاربری جهت بررسی اقدام نمایند.
فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی، نشریه‌ای است که به انتشار نتایج پژوهش‌ها و مقالات علمی، تالیفی و تصنیفی دانشجویان هنر، پژوهشگران و صاحب‌نظران در عرصه هنرهای تجسمی، هنرهای دیداری و شنیداری، و نیز مطالعات میان‌رشته‌ای هنر با سایر حوزه‌های علمی و سایر علوم می‌پردازد.

این نشریه، پذیرای پژوهش‌های مرتبط با تاریخ هنر، نقد و تحلیل هنری، فلسفه و زیبا‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای در عرصه مباحث یادشده، با رویکرد تحلیلی، تطبیقی و انتقادی است.

حوزه انتشار: هنر های تجسمی و دیداری (گرافیک،نقاشی، سینما،عکاسی، مجسمه سازی)، هنر های شنیداری(موسیقی)، مطالعات میان رشته ای هنر با سایر حوزه های فلسفی و علمی، تاریخ هنر، نقد هنری

(اطلاعات کامل ژورنال)