مقالات پژوهشنامه تبلیغ اسلامی، دوره 2، شماره 6 منتشر شد

یکشنبه، 23 بهمن، 1401
مقالات پژوهشنامه تبلیغ اسلامی، دوره 2، شماره 6 منتشر شد
مجموعه مقالات پژوهشنامه تبلیغ اسلامی، دوره 2، شماره 6 که در سال 1401 منتشر شده بود با تعداد 7 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
پژوهشنامه تبلیغ اسلامی (Tabligh Islamic research paper) توسط معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به صورت دوفصلی از سال 1398 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره 2، شماره 6 این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. بررسی انتقادی دیدگاه سلفیه گونه شناسی تباری و فکری


2. جامعه ایرانی و چالش سبک زندگی غربی در منظومه فکری آیت الله خامنه ای


3. تاثیر شخصیت مادر در تربیت اعتقادی کودک از منظر آیات و روایات


4. پیشوایان امامیه و راهکارهای فرهنگی فرزندآوری


5. بازپژوهی آیات مهدوی در سوره های حمد و بقره


6. ضرورت تبلیغ خداشناسی و آسیب شناسی تبلیغ دینی


7. امام باقر (ع) و راهکارهای اصلاح جامعه زمان شناسی، الگوسازی و رفتارگرایی