نخستین همایش ملی مدیریت پویا، اقتصاد دانش بنیان

سه شنبه، 11 بهمن، 1401
نخستین همایش ملی مدیریت پویا، اقتصاد دانش بنیان

نخستین همایش ملی مدیریت پویا، اقتصاد دانش بنیان روز پنجشنبه، 22 تیر، 1402 توسط دانشگاه پیام نور مرکز کازرون در شهر شیراز برگزار می شود.

دانشجویان علاقه مند می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ 31 فروردین ماه 1402 با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند

محورهای اصلی همایش:

محورهای مدیریت

محورهای مدیریت راهبردی
مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات
مدیریت استراتژیک و رقابت
و...

محورهای اقتصادی

اقتصاد یویا
اقتصاد خرد
اقتصاد کلان

و..

(اطلاعات کامل همایش)