اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱

یکشنبه، 4 دی، 1401
اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱

اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱ روز سه شنبه، 25 بهمن، 1401 لغایت پنجشنبه، 27 بهمن، 1401 توسط سازمان مدیریت بحران کشور در شهر تهران برگزار می شود.

از دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود در این دوره کنفرانس حداکثر تا تاریخ 10بهمن ماه با توجه به محورهای رویداد اقدام نمایند

 

محور اصلی :

رشد و توسعه دانش و فناوری در هماهنگی پیشگیری و کاهش خطر پذیری مدیریت بحران رشد و توسعه دانش و فناوری در کنترل و هماهنگی پاسخ مدیریت بحران رشد و توسعه دانش و فناوری در فنی و هماهنگی بازسازی و بازتوانی مدیریت بحران

(اطلاعات کامل رویداد)