دومین کنفرانس ملی پیشرفت های فناورانه در فیزیک کاربردی

شنبه، 5 آذر، 1401
دومین کنفرانس ملی پیشرفت های فناورانه در فیزیک کاربردی

دومین کنفرانس ملی پیشرفت های فناورانه در فیزیک کاربردی روز چهارشنبه، 10 اسفند، 1401 لغایت پنجشنبه، 11 اسفند، 1401 توسط دبیرخانه دایمی همایش در شهر مجازی برگزار می شود.

از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ 30 دی ماه با توجه به محورهای کنفرانس اقدام نمایند

 محور های همایش:


          فوتونیک/ اپتیک و لیزر
          نانو فیزیک /نانو فوتونیک
          بیو فیزیک/ بیو فوتونیک
          سامانه‏ های اپتوالکترومکانیکی 
           و...

(اطلاعات کامل کنفرانس)