چهارمین همایش ملی خیر ماندگار

دوشنبه، 30 آبان، 1401
چهارمین همایش ملی خیر ماندگار

چهارمین همایش ملی خیر ماندگار روز شنبه، 13 اسفند، 1401 لغایت دوشنبه، 14 اسفند، 1402 توسط بنیاد خیریه راهبری آلاء در شهر تهران برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ 14 دی ماه با توجه به محورهای چهارمین دوره همایش اقدام نمایند

 

 

محورهای همایش:

محور ۱: مباحث نظری حوزه پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقف

محور ۲: تجربه‌های جهانی مربوط به پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقف

محور ۳: مطالعه و ارزیابی تجربه‌های ملی مربوط به پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقف

محور ۴: مطالعه و ارزیابی نقش نهادهای اجتماعی در پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقف

و...

(اطلاعات کامل همایش)