چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین

شنبه، 28 آبان، 1401
چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین

چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین روز سه شنبه، 2 اسفند، 1401 لغایت چهارشنبه، 3 اسفند، 1401 توسط پژوهشکده علوم زمین, سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در شهر تهران برگزار می شود.

دانشجویان علاقه مند می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ 1 دی ماه با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند

 

محورهای همایش:

زمین شناسی بنیادین
 - چینه نگاری و دیرینه شناسی
 - سنگ شناسی آذرین و دگرگونی
 - زمین ساختاری، ژئودینامیسم و زمین ساخت
 - و...

(اطلاعات کامل همایش)