اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی

چهارشنبه، 18 آبان، 1401
اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی

اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی روز سه شنبه، 9 اسفند، 1401 لغایت پنجشنبه، 11 اسفند، 1401 توسط دانشگاه قم در محل دانشگاه برگزار می شود.

دانشجویان علاقه مند می توانند با توجه به موضوعات و محورهای این دوره کنفرانس حداکثر تا تاریخ 15 دی ماه با توجه به محورهای کنفرانس اقدام نمایند

 

اگرچه تمرکز کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی بر جنبه های مختلف بیولوژیکی این گیاهان می باشد، اما پرداختن به موضوعات پرورش و کاربردهای گیاهان دارویی نیز در مرکز توجه برگزارکنندگان کنفرانس قرار داشته و از جنبه های انحصاری این گردهمایی، تبادل اطلاعات درخصوص جلبک ها و گلسنگ های دارویی می باشد.
محورهای همایش:
- فیزیولوژی تغذیه و متابولیسم گیاهان دارویی
- سیستماتیک و تنوع زیستی گیاهان دارویی
- زیست فناوری و ژنتیک گیاهان دارویی
- بیوشیمی و متابولیت های ثانویه گیاهان دارویی

و...

(اطلاعات کامل کنفرانس)