سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم

شنبه، 14 آبان، 1401
سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم

سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم روز چهارشنبه، 20 اردیبهشت، 1402 توسط دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در شهر آمل برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا 31 فروردین ماه با توجه به محورهای این دوره کنفرانس اقدام نمایند

محورهای کنفرانس:

فناوری های نوین در حوزه های:
 پزشکی و سالمت
 علوم زیستی و ژنتیک
 فرآوری گیاهان دارویی
 فناوری های نانو در علوم
 چالش های محیط زیست
 و...

(اطلاعات کامل کنفرانس)