سومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی

دوشنبه، 2 آبان، 1401
سومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی

سومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی روز چهارشنبه، 10 اسفند، 1401 توسط سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان , دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در شهر مجازی برگزار می شود

از دانشجویان علاقه مند به حوزه مهندسی صنایع و مدیریت دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا 5 بهمن ماه با توجه به محورهای این همایش اقدام نمایند

محورهای کنفرانس:


۱. تاب آوری(Resilience) در بنگاههای اقتصادی وابسته به کشاورزی
۲ . تضمین سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی
۳ . هدایت صنعت کشاورزی درجهت امنیت غذایی، تامین سلامت و پایداری محیط زیست
۴ . بازاریابی نهاده ها، محصولات و صنایع جانبی کشاورزی

و...

(اطلاعات کامل کنفرانس)