اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی

یکشنبه، 1 آبان، 1401
اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی

اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی روز دوشنبه، 1 اسفند، 1401 توسط دانشگاه محقق اردبیلی در شهر اردبیل برگزار می شود

دانشجویان علاقه مند می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ 23 بهمن ماه با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند

 

محورهای کنفرانس:

محورهای اصلی:

مدیریت ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

رشد حرکتی

بیومکانیک و فناوری ورزشی

و...

 

(اطلاعات کامل همایش)