سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

سه شنبه، 19 مهر، 1401
سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران روز سه شنبه، 19 اردیبهشت، 1402 لغایت پنجشنبه، 21 اردیبهشت، 1402 توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده مهندسی نساجی در شهر تهران برگزار می شود.

از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ 4 آذر ماه با توجه به محورهای کنفرانس اقدام نمایند

 

محورهای کنفرانس:

   علم و فناوری الیاف
   فناوری نساجی
   شیمی نساجی و رنگ
   پوشاک
  و...

(اطلاعات کامل کنفرانس)