اولین همایش ملی چالش های خانواده در دوران کرونا و پساکرونا

دوشنبه، 11 مهر، 1401
اولین همایش ملی چالش های خانواده در دوران کرونا و پساکرونا

اولین همایش ملی چالش های خانواده در دوران کرونا و پساکرونا روز سه شنبه، 22 آذر، 1401 لغایت چهارشنبه، 23 آذر، 1401 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل در شهر بابل برگزار می شود.

دانشجویان علاقه مند می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ 25 آبان ماه با توجه به محورهای این دوره همایش اقدام نمایند

 

محورهای همایش:

چالش های فنآوری اطلاعات و ارتباطات در خانواده در دوران اپیدمی کرونا و پساکرونا

چالش های آموزش و خانواده در دوران اپیدمی کرونا و پساکرونا

چالش های سلامت و خانواده در دوران اپیدمی کرونا و پساکرونا

و...

(اطلاعات کامل همایش)