همایش ملی بازتولید و راهبردهای اسکان اضطراری اسکان موقت و بازسازی پس از سوانح

یکشنبه، 14 فروردین، 1401
همایش ملی بازتولید و راهبردهای اسکان اضطراری اسکان موقت و بازسازی پس از سوانح

همایش ملی بازتولید و راهبردهای اسکان اضطراری اسکان موقت و بازسازی پس از سوانح روز پنجشنبه، 22 اردیبهشت، 1401 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر در شهر ملایر برگزار می شود

علاقه مندان می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا 10 اردیبهشت ماه با توجه به محورهای این دوره همایش اقدام نمایند

محورهای اصلی همایش :

بازتولید و راهبردهای اسکان اضطراری، اسکان موقت و بازسازی پس از سوانح
 
بررسی عوامل اثر گذار افزایش کارآیی، ارتقای کیفیت و کاهش هزینه در الگوهای طراحی (اسکان اضطراری، موقت و بازسازی) 
انعطاف پذیری و راهبردهای آن در طرح ساختارهای اسکان اضطراری، موقت و بازسازی پس از سوانح
سیر تحولات، شیوه های بازسازی، اسکان اضطراری و اسکان پس از سوانح در ایران و جهان
آسیب شناسی، نقد، تحلیل و ارایه راهکارهای روش ها و الگوهای طراحی پس از سوانح
بازتعریف روش های طراحی و الگوهای معماری در شکل گیری اسکان دایم و موقت
و...

(اطلاعات کامل همایش)