هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ایران

شنبه، 28 اسفند، 1400
هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ایران

هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ایران روز یکشنبه، 22 خرداد، 1401 توسط مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام, مجتمع آموزش عالی سراوان در شهر تهران برگزار می شود.

دانشجویان می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا 31 اردیبهشت ماه با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند

محورهای همایش:

مدیریت

 اقتصاد

 حسابداری

(اطلاعات کامل همایش)