ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی بازیافت مواد آلی در کشاورزی

دوشنبه، 7 شهریور، 1390
اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی بازیافت مواد آلی در کشاورزی اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی بازیافت مواد آلی در کشاورزی، 18 و 19 آبان 1390 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان - خوراسگان برگزار می شود. محورهای اصلی این همایش عبارتند از:

 • استفاده مجدد از پسماند در كشاورزي

 • استفاده مجدد از پساب در كشاورزي

 • توجه به مزارع و استفاده از زباله هاي آلي در حيوانات و تغذيه طيور

 • بازيافت و استفاده از پسماندهاي كشاورزي و ساير پسماندهاي آلي

 • روش هاي بهبود كيفيت و بهينه سازي توليد شيرابه كمپوست و تصفيه خانه فاضلاب

 • افزايش اطلاعات عمومي جامعه در مورد بازيافت و كاهش زباله هاي خانگي و ارگانيك

 • استفاده از ضايعات صنايع غذايي در كشاورزي

 

 • Waste reuse in Agriculture

 • Waste Water reuse in Agriculture

 • Consideration of farms and organic waste utilization in animals and poultry nutrition

 • Recycling and usage of agricultural waste and other organic waste

 • Methods of quality improvement and optimization of compost production process and leachate and wastewater treatment

 • Increasing the general information of society about recycling reuse and reduction of domestic and organic waste

 • Food industry waste utilization in agriculture

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

پشتیبانی