آقای مجید قماشی

majid ghomashi

دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد یزد

Researcher ID: (74631)

1
3
2

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • مهندس ناظر شرکت توزیع برق خوزستان (1390-1391)
  • سابقه کار صنعتی در مهندس بهره بردار از نیروگاه گازی پالایشگاه آبادان (1391-1397)