آقای دکتر سید رضا موسوی نیا

Dr. Seyedreza Mosavinia

دانشیار حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (474189)

13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی