خانم نگین شاکر

negin shaker

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

Researcher ID: (452590)

2

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • مربیگری درجه 3 بدنسازی - فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران / اردبیل (1401)
  • مربیگری درجه۳ آمادگی جسمانی - فدراسیون ورزش های همگانی جمهوری اسلامی ایران/ اردبیل (99)