لیلی ایرانمنش

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (434754)

20
1
7
1
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  • The Study Of The Relationship Between Language And Culture In The Development Of The Cultural Tourism ,11th International Joint World Cultural Tourism Conference
 •  • Study And Analysis Of The Role Of Restoration Of Historical Monuments In Development Of Tourism ,11th International Joint World Cultural Tourism Conference (2010), Hangzhou, china
 •  • Study of the role of sustainable architecture in development of tourism and reducing of passenger’s incomes,12th International Joint World Cultural Tourism Conference (2011), Istanbul, turkey
 •  • Study of the role of Eco-Tech architecture in development of tourism , 2nd International Conference on Business, Economics and Tourism Management - CBETM 2011- Decenber28-30, 2011, Dubai
 •  • Knowledge Management in Architecture,International Conference on Management Technology and Science-ICMTS 2012, Dubai
 •  • Man, Nature, Sustainable Architecture, International Conference on Environmental Engineering and Applications – ICEEA 2012,Dubai, UAE
 •  • Architectural background of Kerman, Journal of Languages and Culture Vol. 2(2), pp. 34–38, March 2011ISSN 2141-6540 ©2011 Academic Journals
 •  • The Role of Knowledge Management in Architectural Projects, International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 2, No. 5, September 2012

مقالات کنفرانسهای داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • بررسی عوامل موثر بر هویت شهری شهر کرمان (1397)
 • تعیین معیارهای طراحی فضاهای باز در محیط های آموزشی اقلیم گرم و خشک با رویکرد توجه به حفظ امنیت استفاده کنندگان در برابر بلایای طبیعی و معیارهای پدافند غیر عامل (1393)
 • تعیین معیارهای ساختمان های هوشمند در کاربری آموزشی با رویکرد پدافند غیر عامل در اقلیم گرم و خشک (1392)
 • BM – جبرهای مبهم (1389)
 • تعریف جدید BM – جبرهای فازی (1388)
 • بررسی عوامل مرتبط با بحران هویت دانشجویان آموزشکده فنی و حرفه ای سما کرمان (1388)
 • بررسی عوامل تاثیر گذار دوره های قبل از دانشگاه بر میزان یادگیری موفقیت افراد در دوره کاردانی در رشته های معماری و تاسیسات (1387)

تالیفات

 • کتاب اقلیم انسان ساختمان (انشارات نوروزی) - 1391 - فارسی

سوابق استادی

 • استاد مدعو دانشگاه پیام نور رفسنجان(1389-1391)
 • مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان(1383-تاکنون )
 • استاد مدعو دانشگاه جامع علمی کاربردی(1382-1392)